Share:


Application prospects of metabolic P system

Abstract

Metabolic P (MP) systems are a class of P systems and are based on metabolic process which is used by living organisms. We review for the purpose of experimental research the MP system development, implementation and modeling. To implement MP systems in dedicated hardware, some specifications need to be determined. We look into the possibility of modeling MP systems in fixed point arithmetic capable hardware and determine the minimal needed bit count for selected MP system model. A way to improve the accuracy of fixed point calculations is proposed, which includes the modification of MP grammar. This modification is done using a simple rule to multiply and divide constants in MP grammar equations. The resulting calculations have more than 250 times smaller error when compared to original calculations. When investigating the performance of MP calculations, it is determined that the time needed for all calculations to finish depends linearly on the number of modeled systems.

Article in English.


Metabolinės P sistemos taikymo galimybės

Santrauka 

Metabolinė P sistema yra P sistemos klasė, pagrįsta metabolinio proceso, būdingo gyviesiems organizmams, taikymu. Siekiant pasirengti įgyvendinti MP sistemas aparatine įranga, pateikiama MP sistemų kūrimo, įgyvendinimo ir modeliavimo literatūros analitinė apžvalga. Įvertinama galimybė modeliuoti MP sistemas taikant fiksuotojo kablelio aritmetiką. Imitaciniais eksperimentais nustatytas minimalus pasirinktam MP sistemos modeliui taikyti reikiamas žodžių ilgis. Pasiūlytas būdas fiksuotosios aritmetikos skaičiavimo tikslumui padidinti. Šio būdo esmė yra MP gramatikos modifikavimas pagal konstantų daugybos ir dalybos taisyklę. Skaičiavimus atliekant modifikuota sistema, paklaida esti daugiau nei 250 kartų mažesnė. Tiriant MP sistemų našumą nustatyta, kad skaičiavimo trukmė tiesiškai priklauso nuo modeliuojamų sistemų skaičiaus.

Reikšminiai žodžiai: dinaminės sistemos, metabolizmas, biologinė kompiuterija.

Keyword : dynamical systems, metabolism, biological computing

How to Cite
Kulakovskis, D. (2015). Application prospects of metabolic P system. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(3), 285-290. https://doi.org/10.3846/mla.2015.784
Published in Issue
Jul 13, 2015
Abstract Views
366
PDF Downloads
243
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.