Share:


Model of employees motivation through gamification of information system

Abstract

In this article the problem of motivation of employees, who are working with information system and whose work environment is full of monotonous, boring and repetitive tasks, is analyzed. On the basis of literature, theoretical aspects of work motivation are analyzed and it is suggested to use gamification in order to solve this problem. On the basis of literature, theoretical and practical aspects of motivation of gamers and gamification are analyzed. After all, it is suggested to use model which joins main aspects of employee needs and gamification. Through example of accounting specialists the offered model is used in practice. Based on the results of the research, opportunities of motivating accounting specialists through gamification of information system are evaluated.

Article in Lithuanian.


Darbuotojų motyvavimo žaidybinimo priemonėmis informacinėje sistemoje modelis

Santrauka 

Šiame darbe yra nagrinėjama darbuotojų, kurie dirba su informacinėmis sistemomis ir kurių darbo aplinka yra monotoniška ir perkrauta nuobodžiais, pasikartojančiais veiksmais, motyvavimo problematika. Remiantis užsienio ir Lietuvos autorių literatūra, išanalizuojami teoriniai darbo motyvavimo aspektai ir pasiūloma šią problemą spręsti žaidybinimo priemonėmis. Žaidybinimas yra palyginus naujas reiškinys, todėl remiantis užsienio autorių literatūra, išanalizuojami teoriniai žaidėjų motyvavimo ir žaidybinimo aspektai. Remiantis darbuotojų poreikių ir žaidybinimo pagrindiniais aspektais, pasiūlomas modelis. Praktinis modelio pritaikymas demonstruojamas pasitelkiant buhalterinės apskaitos specialistų pavyzdį. Remiantis tyrimo rezultatais, įvertinamos buhalterinės apskaitos specialistų motyvavimo žaidybinimo priemonėmis informacinėje sistemoje galimybės.

Reikšminiai žodžiai: BARTLE, darbuotojų motyvavimas, informacinės sistemos, PLEX, žaidybinimas.

Keyword : BARTLE model, gamification, information system, motivation of employees, PLEX

How to Cite
Kostecka, J., & Davidavičienė, V. (2015). Model of employees motivation through gamification of information system. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(2), 262-274. https://doi.org/10.3846/mla.2015.778
Published in Issue
May 28, 2015
Abstract Views
663
PDF Downloads
1658
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.