Share:


Crediting problems of small and medium businesses in Lithuania

Abstract

Small and medium enterprises influence growth and development of the country. Small and medium enterprises create new working places, increase employment and help to achieve faster growth in GDP. It is very important for SMEs to get credit in time, and to increase working capital and production output. Unfortunately, small and medium enterprises often face with credit problems that may impede further business development. Crediting problems in Lithuania is a poorly researched topic, there are no many scientific and analytical articles analyzing it. The purpose of the article is to identify crediting problems of small and medium enterprises in Lithuania. Crediting problems of small and medium enterprises in Lithuania in regard of demand and supply is analyzed in the article.

Article in Lithuanian.


Smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemos Lietuvoje

Santrauka 

Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) yra vienas iš kertinių akmenų, lemiančių šalies augimą ir vystymąsi. Smulkus ir vidutinis verslas sukuria naujas darbo vietas, didina užimtumą, pasiekiamas greitesnis BVP augimas. Smulkiam ir vidutiniam verslui labai svarbus yra savalaikis kreditavimas, kuris leidžia padidinti apyvartines lėšas ir gamybos apimtį. Deja, smulkus ir vidutinis verslas neretai susiduria su kreditavimo problemomis, kurios gali apsunkinti tolimesnę verslo plėtrą. Kreditavimo problemos Lietuvoje yra menkai tyrinėta tema, ją analizuojančių mokslinių ir analitinių straipsnių nėra daug. Šio straipsnio tikslas – nustatyti smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemas Lietuvoje. Straipsnyje analizuojamos smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo problemos paklausos ir pasiūlos atžvilgiu Lietuvoje.

Reikšminiai žodžiai: smulkus ir vidutinis verslas, SVV, kreditas, kreditavimo problemos.

Keyword : small and medium enterprise, credit, crediting problems

How to Cite
Liustrovaitė, J., & Martinkutė-Kaulienė, R. (2015). Crediting problems of small and medium businesses in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(2), 238-245. https://doi.org/10.3846/mla.2015.751
Published in Issue
May 28, 2015
Abstract Views
487
PDF Downloads
851
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.