Share:


Lithuanian population aging factors analysis

Abstract

The aim of this article is to identify the factors that determine aging of Lithuania’s population and to assess the influence of these factors. The article shows Lithuanian population aging factors analysis, which consists of two main parts: the first describes the aging of the population and its characteristics in theoretical terms. Second part is dedicated to the assessment of trends that influence the aging population and demographic factors and also to analyse the determinants of the aging of the population of Lithuania. After analysis it is concluded in the article that the decline in the birth rate and increase in the number of emigrants compared to immigrants have the greatest impact on aging of the population, so in order to show the aging of the population, a lot of attention should be paid to management of these demographic processes.

Article in Lithuanian.


Lietuvos gyventojų senėjimą lemiančių veiksnių analizė

Santrauka 

Darbo tikslas – nustatyti, kokie veiksniai lemia Lietuvos gyventojų senėjimą ir įvertinti tų veiksnių įtaką. Straipsnyje atliekamą Lietuvos gyventojų senėjimą lemiančių veiksnių analizę sudaro dvi pagrindinės dalys: pirmoji skirta apibūdinti gyventojų senėjimą ir jo rodiklius teoriniu aspektu. Antroji skirta įvertinti gyventojų senėjimą ir jį lemiančias demografinių veiksnių tendencijas bei gyventojų senėjimą ir jį lemiančius veiksnius Lietuvoje. Atlikus analizę, straipsnyje daroma išvada, kad gyventojų senėjimą labiausiai įtakoja gimstamumo mažėjimas ir emigrantų skaičiaus didėjimas imigrantų atžvilgiu, todėl, siekiant pristabdyti gyventojų senėjimą, didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas šių demografinių procesų valdymui.

Reikšminiai žodžiai: gyventojų senėjimas, gyventojų senėjimą lemiantys veiksniai, gimstamumas, mirtingumas, neto migracija, gyventojų senėjimą lemiančių veiksnių analizė, Lietuva.

Keyword : population aging, population aging factors, fertility, mortality, net migration, population aging factors analysis, Lithuania

How to Cite
Garlauskaitė, A., & Zabarauskaitė, R. (2015). Lithuanian population aging factors analysis. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(2), 199-209. https://doi.org/10.3846/mla.2015.747
Published in Issue
May 28, 2015
Abstract Views
1031
PDF Downloads
4158
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.