Share:


Historical concept of the representativeness of Lithuanian city squares

Abstract

The article gives an overview of the historical development of the town squares from antiquity to the present day: patterns, location in the city plan structure, functions and the change in its architectural environmental. It examines the spatial structure of Lithuanian historic cities, shape of squares, dimensions and architectural environment. Finally, the change in functions and artistic expression of Lithuanian squares is discussed as well as attributes that determine representativeness.

Article in Lithuanian.


Lietuvos miestų aikščių reprezentatyvumo istorinė samprata

Santrauka 

Straipsnyje apžvelgiami miesto aikščių istorinės raidos dėsningumai nuo antikos iki mūsų dienų – aikštės vieta miesto plano struktūroje, aikštės funkcijos ir jos architektūrinės aplinkos kaita. Nagrinėjama Lietuvos istorinių miestų planinė struktūra, aikščių forma, matmenys ir architektūrinė aplinka. Aptariama Lietuvos miestų aikščių funkcijų ir meninės raiškos kaita, reprezentatyvumą lemiančios savybės.

Reikšminiai žodžiai: miestas, miestų planavimas, aikštė, reprezentatyvumas, meninė raiška, skulptūra.

Keyword : city, urban planning, square, representativeness, artistic expression, sculpture

How to Cite
Tiškus, G. (2015). Historical concept of the representativeness of Lithuanian city squares. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(1), 69-77. https://doi.org/10.3846/mla.2015.719
Published in Issue
May 6, 2015
Abstract Views
441
PDF Downloads
527
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.