Share:


Challenges in the preservation of Riga’s architectural cultural heritage

Abstract

Historical buildings are the most visible part of cultural heritage. They make up Latvia’s historical landscape that has been centuries in the making. In the vast majority of cases these buildings are included in the historical cultural heritage of Latvia. However, the practical mechanisms of their preservation (ownership preservation, maintenance, renewal opportunities) and, consequently, their economic potential, still have not yet been fully evaluated. Does cultural value interact with market value? What factors affect urban planning in the Historic Centre of Riga and its PZ – a UNESCO World Heritage site? Answers to these questions, as well as the main challenges in the preservation of values of Riga’s architectural heritage will be discussed in the paper.

Article in English.


Iššūkiai, su kuriais susiduria Rygos architektūrinio kultūros paveldo apsauga

Santrauka 

Istoriniai pastatai – matomiausia kultūrinio paveldo dalis. Jie išryškina šimtmečiais kurtą Latvijos istorinį kraštovaizdį. Dauguma tokių pastatų įrašyta į Latvijos istorinio kultūros paveldo sąrašus. Vis tik praktiniai jų apsaugos mechanizmai (nuosavybės apsauga, priežiūra, atnaujinimo galimybės), o kartu ir ekonominis potencialas dar nėra visapusiškai įvertinta. Ar yra kultūrinės vertės ir rinkos vertės tarpusavio sąveika? Kokie veiksniai turi įtakos Rygos istorinio centro urbanistiniam planavimui – ar tai, pavyzdžiui, buvimas UNESCO pasaulio paveldo sąraše? Bandoma atsakyti į šiuos klausimus, aptariami Rygos architektūrinio paveldo vertybių apsaugos srityje kylantys iššūkiai.

Reikšminiai žodžiai: sukurta kultūrinė aplinka, istoriniai pastatai, kultūrinė vertė, rinkos vertė, istorinis Rygos centras, UNESCO paveldas.

Keyword : cultural built environment, historical buildings, cultural value, market value, Historic Centre of Riga, UNESCO heritage

How to Cite
Barvika, S., Treija, S., & Berzins, E. (2015). Challenges in the preservation of Riga’s architectural cultural heritage. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(1), 55-68. https://doi.org/10.3846/mla.2015.779
Published in Issue
May 6, 2015
Abstract Views
537
PDF Downloads
561
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.