Share:


Influence of brownfield conversion on evaluating real estate and implemeting the possibilites of urban brownfields in Lithuanian cities

Abstract

The article deals with the problems of brownfield in Lithuania. The paper overviews Lithuanian and foreign experience of integrating the introduced areas into the urban framework based on social, economic, ecological and cultural contextuality. The main problem, on Lithuanian scale, is the absence of an official definition of urban brownfield. The legal framework in Lithuania does not contain any provisions to be processed. The article is aimed at identifying potential threats to the areas in respect of criteria for urban brownfields, and, according to this review, at revealing possible uses of this land. One of the most effective ways of urban sustainable development is the conversion of former military, industrial and other land accepted as the legacy of the Soviet regime. The authors have established a causal relationship resulting in the emergence of the urban areas of wilderness and developed guidance on using them. The authors have analysed and evaluated the existing real estate developers and current trends towards opportunities for private and public partnership (PPP) in Lithuania. Although PPP is widespread in most of European countries, it is a rare phenomenon in Lithuania, and has no deep-rooted tradition of this kind of investment in urban infrastructure; however, evaluation is one of the most potential ways to revitalize abandoned urban territories. Based on practices of foreign countries, the authors have identified PPP as a priority.

Article in Lithuanian.


Apleistų teritorijų konversijos įgyvendinimo galimybės Lietuvos miestuose

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjama apleistų teritorijų Lietuvoje problematika, apžvelgiama tokių teritorijų integravimo į miestų urbanistinį karkasą, atsižvelgiant į socialinį, ekonominį, ekologinį ir kultūrinį kontekstualumą, Lietuvos ir užsienio patirtis. Pagrindinė vyraujanti problema yra informacijos, kaip vertinti apleistas teritorijas, stoka. Lietuvos teisinėje bazėje nėra jokių jų tvarkymo nuostatų. Šio straipsnio tikslas – įvertinus Europos šalių patirtį apibrėžti tokių teritorijų keliamas grėsmes ir atskleisti panaudojimo galimybes Lietuvos miestuose. Buvusių karinių, pramoninių ir kitų teritorijų, susiformavusių mieste sovietinio režimo metais, konversija – tai vienas efektyviausių tvariosios plėtros būdų. Autoriai identifikavo priežastinį ryšį, lėmusį miesto dykrų atsiradimą, ir parengė jų panaudojimo metodines rekomendacijas. Atlikdami analizę autoriai įvertino esamą bendrąją Lietuvos miestų urbanistinę situaciją bei privataus ir viešojo sektorių partnerystės (angl. Public Private Partnership – PPP) taikymo galimybes. Lietuvoje toks investavimo į miesto infrastruktūrą būdas, priešingai nei Europos šalyse, yra retas, neturi gilių tradicijų, tačiau vertinamas kaip potencialus. Atlikę užsienyje taikomų modelių apžvalgą autoriai šį partnerystės būdą išskyrė kaip prioritetinį.

Reikšminiai žodžiai: „rudosios dėmės“, viešojo ir privataus sektorių partnerystė, miestų planavimas, teritorijų pertvarkymas, darni plėtra, kompaktiškas miestas.

Keyword : urban brownfields, public and private partnership (PPP), urban planning, territory redevelopment, sustainable development, compact city

How to Cite
Bielinskas, V., & Burinskienė, M. (2015). Influence of brownfield conversion on evaluating real estate and implemeting the possibilites of urban brownfields in Lithuanian cities. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(1), 30-39. https://doi.org/10.3846/mla.2015.710
Published in Issue
May 6, 2015
Abstract Views
567
PDF Downloads
582
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.