Share:


Aesthetic potential of landscape: the legal policy

    Dovilė Kalkė Affiliation

Abstract

This article overviews and identifies major international and Lithuanian legal documents regulating landscape protection, management and planning, as well as contributing to preservation and development of aesthetic values.

Article in Lithuanian.


Kraštovaizdžio estetinis potencialas: teisinė politika

Santrauka 

Straipsnyje apžvelgiami ir išskiriami pagrindiniai tarptautiniai bei Lietuvos teisiniai dokumentai, reglamentuojantys kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą ir planavimą – plėtojantys estetinių vertybių išsaugojimo ir gausinimo principus. Teisiniai dokumentai apžvelgiami pabrėžiant esminius jų išskirtinumus, siekiant papildyti ankstesnį straipsnį (Kalkė 2014) ir dar išsamiau, visapusiškiau įvertinti kraštovaizdžio estetinio potencialo aspektą.

Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdis, estetinis vertinimas, potencialas, teisinė politika, teisiniai dokumentai.

Keyword : landscape, aesthetic evaluation, potential, legal policy, legal documents

How to Cite
Kalkė, D. (2015). Aesthetic potential of landscape: the legal policy. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(1), 1-5. https://doi.org/10.3846/mla.2015.713
Published in Issue
May 6, 2015
Abstract Views
468
PDF Downloads
352
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.