Share:


Investigation of characteristics of sprayed Ni-Cr and Ni-Cr-Wc coatings

Abstract

The article deals with the flame sprayed Ni-Cr and Ni-Cr-WC coatings on construction S235 steel substrates. Before spraying, the surfaces of substrates were treated mechanically. Using the different chemical composition of Ni-Cr and Ni-Cr-WC spraying powder and additional substrate heating till 250–290 °C, were sprayed coatings. The microstructure, porosity, hardness, elastic modulus, wear resistance of the Ni-Cr and Ni-Cr-WC coatings were investigated in the work. The influence of the chemical composition and WC content of the coatings on the various physical and tribological properties of the coatings were evaluated. Also the dependence of these coatings characteristics was investigated.

Article in Lithuanian.


Purkštinių Ni-Cr ir Ni-Cr-Wc dangų savybių tyrimas

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjamos liepsninio purškimo būdu ant konstrukcinio S235 plieno substrato užpurkštos Ni-Cr dangos. Substrato paviršiai prieš purškiant buvo apdoroti mechaniniu būdu. Naudojant skirtingos cheminės sudėties Ni-Cr ir Ni-Cr-WC purškimo miltelius ir papildomai pakaitinus substratą iki 250–290 °C temperatūros, buvo užpurkštos dangos. Darbe ištirta gautų Ni-Cr ir Ni-Cr-WC dangų mikrostruktūra, akytumas, kietumas, tamprumo modulis ir atsparumas dilimui. Įvertinta dangų cheminės sudėties ir WC karbidų įtaka įvairioms dangų fizikinėms, tribologinėms savybėms, nustatytos šių dangų charakteristikų priklausomybės.

Reikšminiai žodžiai: konstrukcinis plienas, Ni-Cr ir Ni-Cr-WC dangos, liepsninis purškimas, akytumas, atsparumas dilimui.

Keyword : construction steel, Ni-Cr and Ni-Cr-WC coatings, flame spray, porosity, wear resistance

How to Cite
Jarašūnas, O., & Černašėjus, O. (2017). Investigation of characteristics of sprayed Ni-Cr and Ni-Cr-Wc coatings. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(6), 615-620. https://doi.org/10.3846/mla.2016.989
Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
370
PDF Downloads
271
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.