Share:


Mathematical model of a shim valve of a monotube shock absorber

Abstract

In the work, a mathematical model of a shim valve, used in monotube shock absorbers, designed to determine the deformations of the shims which form during the exploitation of the shock absorbers, is presented. The characteristic of the damping force formed by the shock absorber depends on the deformations. In the designed model, the amount, geometric dimensions, arrangement and the material properties of the shims are evaluated, and the contact forces, which form between the shims, are determined. The described model of the shim valve is presented in the environment of the software package MATLAB/Simulink, the analysis of the designed model is done using the software package ANSYS 15.0.

Article in Lithuanian.


Vienvamzdžio amortizatoriaus plokštelinio vožtuvo matematinis modelis

Santrauka 

Straipsnyje pateikiamas vienvamzdžiuose amortizatoriuose naudojamo plokštelinio vožtuvo matematinis modelis, skirtas vožtuvo plokštelių deformacijoms, susidarančioms eksploatuojant amortizatorių, nustatyti. Nuo deformacijų priklauso amortizatoriaus sukuriama slopinimo jėgos charakteristika. Sudarytame modelyje įvertinamas vožtuvo plokštelių skaičius, geometriniai matmenys, išdėstymas ir medžiagos sa-vybės, nustatomos kontaktinės jėgos, susidarančios tarp vožtuvo plokštelių. Aprašomasis plokštelinio vožtuvo modelis pateikiamas prog-raminio paketo MATLAB/Simulink aplinkoje, atliekama sudaryto modelio analizė naudojantis programiniu paketu ANSYS 15.0.

Reikšminiai žodžiai: vienvamzdis amortizatorius, plokštelinis vožtuvas, matematinis modelis, kontaktinės jėgos, slėgių skirtumas.

Keyword : monotube shock absorber, shim valve, mathematical model, contact forces, pressure difference

How to Cite
Skačkauskas, P., Vadluga, V., & Žuraulis, V. (2016). Mathematical model of a shim valve of a monotube shock absorber. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(5), 533-539. https://doi.org/10.3846/mla.2016.963
Published in Issue
Dec 30, 2016
Abstract Views
502
PDF Downloads
347
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.