Share:


Investigation and evaluation of speed table influence to traffic noise propagation in residential area

Abstract

Speed table is an artificial road (street) surface irregularity, which is used to reduce speed of road traffic or maintain allowed speed limit in road (street) section. These measures are used to reduce risk for pedestrians by reducing speed of passing vehicles. Before speed table, vehicles usually reduce speed, after passing it, vehicles usually increase their speed and this could increase traffic noise. Measurements were carried out during the day time in L. Asanavičiūtės Street 5, Vilnius. Measurements were divided into two parts, inside the residential apartment building and in its environment. Near the speed table recorded sound level was 69 dB, inside the residential apartment building noise level was approximately 41 dB. In this paper speed table influence on traffic noise propagation in residential area is investigated.

Article in English.


Greitį mažinančių kalnelių įtakos triukšmo sklidimui gyvenamajame rajone tyrimai ir vertinimas

Santrauka 

Greičio mažinimo priemonė – dirbtinis kelio (gatvės) dangos nelygumas, skirtas transporto priemonių greičiui sumažinti arba leistinam greičiui palaikyti kelio (gatvės) ruože. Šių įrenginių paskirtis yra sumažinti pavojų pėstiesiems mažinant važiuojančių automobilių greitį. Automobiliai prieš greičio mažinimo priemonę greitį sumažina, pervažiavę ją, dažniausiai vėl didina greitį, todėl transporto keliamas triukšmas gali padidėti. Tyrimai buvo atlikti dienos metu L. Asanavičiūtės g. 5, Vilniuje. Tyrimai buvo išskirti į dvi dalis: tyrimai gyvenamojo pastato viduje ir tyrimai gyvenamojo pastato aplinkoje. Triukšmo lygis prie vertikaliosios trapecinės greičio mažinimo priemonės buvo 69 dB, tiriamojo gyvenamojo pastato viduje apie 41 dB. Šiame straipsnyje yra nagrinėjama greičio vertikaliosios trapecinės greičio mažinimo priemonės įtaka transporto keliamo triukšmo sklaidai į gyvenamąją aplinką.

Reikšminiai žodžiai:  transporto triukšmas, vertikalioji trapecinė greičio mažinimo priemonė, gyvenamoji aplinka.

Keyword : traffic noise, speed table, residential area

How to Cite
Astrauskas, T., & Grubliauskas, R. (2016). Investigation and evaluation of speed table influence to traffic noise propagation in residential area. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(4), 425-430. https://doi.org/10.3846/mla.2016.945
Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
356
PDF Downloads
311
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.