Share:


Herbicide glyphosate impact to earthworm (E. fetida)

Abstract

Glyphosate is a broad spectrum weed resistant herbicide. Glyphosate may pose negative impact on land ecosystems because of wide broad usage and hydrofilic characteristic. The aim of this study was to investigate negative effects of glyphosate on soil invertebrate organisms (earthworm Eisenia fetida). The duration of experiment was 8 weeks. The range of the test concentrations of glyphosate were: 0,1, 1, 5, 10, 20 mg/kg. To investigate the glyphosate impact on earthworm Eisenia fetida the following endpoints were measured: survival, reproduction and weight. The exposure to 20 mg/kg glyphosate has led to the 100% mortality of earthworms. Glyphosate has led to decreased E. fetida reproduction, the cocoons were observed only in the lowest concentration (0,1 mg/kg). In general: long-term glyphosate toxicity to earthworms (E. fetida) may be significant.

Article in Lithuanian.


Herbicido glifosato poveikio kompostiniam sliekui (E. fetida L.) tyrimai ir vertinimas

Santrauka 

Glifosatas yra herbicidas, plačiai naudojamas piktžolėms naikinti. Dėl masinio ir netinkamo naudojimo bei didelio tirpumo vandenyje glifosatas turi įtakos sausumos ekosistemoms. Eksperimento tikslas – įvertinti skirtingų glifosato koncentracijų poveikį žieduotosioms kirmėlėms (kompostiniam sliekui Eisenia fetida L.). Tyrimas buvo vykdomas 8 savaites. Eksperimento metu buvo naudotos 0,1, 1, 5, 10, 20 mg/kg glifosato koncentracijos dirvožemyje. Glifosato poveikio kompostiniams sliekams E. Fetida įvertinti buvo tirti augimo, mirtingumo ir reprodukcijos rodikliai. Eksperimento metu nustatyta, jog didelės glifosato koncentracijos letaliai veikė kompostinį slieką. Esant didžiausiai 20 mg/kg koncentracijai, sliekų mirtingumas jau pirmąją savaitę buvo 100 %. Didėjanti glifosato koncentracija mažino kompostinio slieko E. fetida svorio prieaugius bei neigiamai veikė sliekų reprodukciją, kokonai užfiksuoti tik esant mažiausiai koncentracijai. Eksperimento pabaigoje nustatyta tendencija – kuo ilgesnis glifosato ekspozicijos laikas, tuo didesnė žala daroma dirvožemio bestuburiams (Eisenia fetida).

Reikšminiai žodžiai: glifosatas, kompostinis sliekas Eisenia fetida, mirtingumas, reprodukcija.

Keyword : glyphosate, earthworm Eisenia fetida, mortality, reproduction, weight

How to Cite
Dajoraitė, G., Žaltauskaitė, J., & Zigmontienė, A. (2016). Herbicide glyphosate impact to earthworm (E. fetida). Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(4), 370-375. https://doi.org/10.3846/mla.2016.949
Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
478
PDF Downloads
357
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.