Share:


The structure of specific features of biochemical images

Abstract

Nowadays three-dimensional imaging technology is used in biochemistry very intensively. It helps to distinguish image features faster with less resources, which are necessary to describe cell characteristics and to explain the origin of the biochemical processes. The article on the strength of Fuzzy logic classification solves fluorescent microscopy of HeLa cells image three-dimensional visualisation characteristic features problem. It is shown that object “luminance“ and “size“ characteristic features are useful to apply for three-dimensional biochemical images analysis.

Article in Lithuanian.


Biocheminių vaizdų charakteringųjų požymių sandara

Santrauka

Biochemijoje itin intensyviai pradedamos naudoti trimačio vaizdinimo technologijos. Jos leidžia greičiau ir naudojant mažiau resursų, išskirti vaizduose esančius požymius, reikalingus ląstelių savybėms bei biocheminių procesų kilmei išaiškinti. Straipsnyje sprendžiama fluorescencinės mikroskopijos HeLa ląstelių vaizdų charakteringųjų požymių atrankos trimačio vaizdavimo, naudojant neraiškios logikos klasifikatorių, uždaviniui problema. Parodyta, kad tikslinga biocheminių vaizdų trimatei analizei taikyti objektų skaisčio ir dydžio charakteringuosius požymius.

Reikšminiai žodžiai: biocheminiai vaizdai, trimatis vaizdavimas, vaizdų charakteringieji požymiai, požymių sistemos sandara, neraiškiosios logikos klasifikatorius.

Keyword : biochemical images, three-dimensional visualization, image features, feature set taxonomy, fuzzy logic classifier

How to Cite
Kurpytė, D. (2016). The structure of specific features of biochemical images. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(3), 351-355. https://doi.org/10.3846/mla.2016.940
Published in Issue
Jun 29, 2016
Abstract Views
522
PDF Downloads
310
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.