Share:


Analysis and implementation of cryptographic hash functions in programmable logic devices

Abstract

In this day’s world, more and more focused on data protection. For data protection using cryptographic science. It is also important for the safe storage of passwords for this uses a cryptographic hash function. In this article has been selected the SHA-256 cryptographic hash function to implement and explore, based on fact that it is now a popular and safe. SHA-256 cryptographic function did not find any theoretical gaps or conflict situations. Also SHA-256 cryptographic hash function used cryptographic currencies. Currently cryptographic currency is popular and their value is high. For the measurements have been chosen programmable logic integrated circuits as they less efficiency then ASIC. We chose Altera Corporation produced prog-rammable logic integrated circuits. Counting speed will be investigated by three programmable logic integrated circuit. We will use programmable logic integrated circuits belong to the same family, but different generations. Each programmable logic integrated circuit made using different dimension technology. Choosing these programmable logic integrated circuits: EP3C16, EP4CE115 and 5CSEMA5F31. To compare calculations perfor-mances parameters are provided in the tables and graphs. Research show the calculation speed and stability of different programmable logic circuits.

Article in Lithuanian.


Kriptografinių maišos funkcijų įgyvendinimo programuojamosios logikos lustuose tyrimas

Santrauka 

Vis daugiau dėmesio skiriama duomenų apsaugai – duomenų apsaugai skirta net atskira kriptografijos mokslo šaka. Taip pat yra svarbi slaptažodžių sauga, kurioje naudojamos kriptografinės maišos funkcijos. Darbe parinkta įgyvendinimui ir ištirta šiuo metu populiari bei saugi SHA-2 kriptografinė maišos funkcija. Ji naudojama kriptografinėse valiutose. SHA-2 kriptografinės funkcijos analizės metu nepavyko rasti teorinių spragų ar kolizijos atvejų. Tyrimams pasirinkti Altera programuojamos logikos integriniai grandynai, kurie efektyvumu nusileidžia tik specializuotiems integriniams grandynams. Skaičiavimo sparta ir stabilumas buvo tiriama trijuose programuojamos logikos integrinuose grandynuose, priklausančiuose tai pačiai šeimai ir pagamintais skirtingų kartų technologijomis – naudojant 65 nm, 60 nm ir 28 nm KMOP technologijas. Tirtų grandynų kodiniai žymenys EP3C16, EP4CE115 ir 5CSEMA5F31.

Reikšminiai žodžiai: kriptografinė maišos funkcija, kriptografinės maišos funkcijos santrauka, programuojamos logikos integrinis grandynas.

Keyword : cryptographic hash function, cryptographic hash functions digest, programmable logic integrated circuits

How to Cite
Brukštus, T. (2016). Analysis and implementation of cryptographic hash functions in programmable logic devices. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(3), 321-326. https://doi.org/10.3846/mla.2016.927
Published in Issue
Jun 29, 2016
Abstract Views
486
PDF Downloads
373
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.