Share:


Evaluation of Integrated Analog RC Filter Structures for Multistandard Transceivers

Abstract

Multistandard transceivers usually have high order low pass filters in their receiver chains. Different filter topologies may have various component variation tolerances and different output noise. In this work, three 6th order filter with different topologies are analyzed for use in multistandard transceivers. Filters are designed in 0.18 µm and 65 nm CMOS technologies and simu-lated using Cadence software. The results show, that the filter frequency response variation in integrated circuits does not de-pend on the filter topology. Simulation results also show that the Leapfrog filter topology has the smallest integrated output noise in the filter bandwidth and is most suited for low noise applications.

Article in Lithuanian.


Integrinių analoginių RC filtrų struktūrų daugiastandarčiams siųstuvams-imtuvams tyrimas

Santrauka 

Daugiaustandarčiuose siųstuvuose-imtuvuose naudojami aukštesnės eilės žemųjų dažnių filtrai. Skirtingos filtrų struktūros gali būti nevienodai jautrios jas sudarančių elementų nuokrypiams ir daryti skirtingą įtaką daugiastandarčių siųstuvų-imtuvų triukšmams. Darbe pateikti trijų šeštosios eilės skirtingų struktūrų aktyviųjų RC filtrų, skirtų daugiaustandarčiams siųstuvams-imtuvams, tyrimo rezultatai. Filtrų struktūros modeliuojamos naudojant 0,18 μm ir 65 nm KMOP integrinių grandynų gamybos technologijas ir Cadence Virtuoso programinę įrangą. Iš imitacijos rezultatų matyti, kad moderniose integrinių grandynų technologijose filtrų dažninių amplitudės charakteristikų (DACh) parametrų nuokrypis beveik nepriklauso nuo filtro struktūros. Tarp analizuotų filtrų struktūrų mažiausia praleidžiamųjų dažnių juostoje integruota išėjimo triukšmo vidutinė kvadratinė vertė gaunama naudojant šuolinių grįžtamųjų ryšių struktūros filtrus.

Reikšminiai žodžiai: daugiastandarčiai, filtrai, RC, struktūros, šuoliniai grįžtamieji, daugelis grįžtamųjų, Akerberg-Mossberg.

Keyword : multistandard, filters, RC, structures, leapfrog, multiple feedback, Akerberg-Mosserg

How to Cite
Kiela, K., Mamajev, A., & Navickas, R. (2016). Evaluation of Integrated Analog RC Filter Structures for Multistandard Transceivers. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(3), 315-320. https://doi.org/10.3846/mla.2016.936
Published in Issue
Jun 29, 2016
Abstract Views
470
PDF Downloads
381
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.