Share:


Integrated Analogic Filter Tuning System Design

Abstract

Parameters of integrated analog filters can vary due to temperatu-re change, IC process variation and therefore they should have dedicated tuning circuits that compensate these imperfections. A method is proposed that speeds up switched resistor bank design while taking into account the required tuning range and step size. A novel counter structure is used in the tuning circuit that is ba-sed on successive approximation approach. The proposed swit-ched resistor design method and tuning circuit are designed in 0.18 μm CMOS technology and verified. Results are compared to existing tuning circuit designs.

Article in Lithuanian.


Integrinių analoginių filtrų savaiminio derinimo sistemos projektavimas

Santrauka 

Integrinių analoginių filtrų parametrai gali kisti dėl temperatūros, senėjimo ar integrinių grandynų gamybos procesų netolydumo. Todėl jiems būtina numatyti papildomus grandynus, kurie kompensuotų filtrų komponentų pokyčius. Darbe siūlomas naujas integrinių aktyviųjų RC filtrų perjungiamų rezistorių matricų projektavimo metodas, kuris leidžia kompensuoti pasyvių komponentų nuokrypius ir užtikrina filtro praleidžiamų dažnių juostos derinimą reikiamu žingsniu. Savaiminio derinimo sistemoje remiamasi nauja skaitiklio architektūra, kuri naudoja nuosekliosios aproksimacijos paieškos algoritmą. Darbe pasiūlytas projektavimo metodas tikrinamas projektuojant filtro derinimo sistemą, naudojant 0,18 μm KMOP integrinių grandynų gamybos technologiją ir Cadence Virtuoso programinę įrangą. Gauti rezultatai palyginami su literatūroje pateiktais derinimo sistemų skaičiavimų rezultatais.

Reikšminiai žodžiai: savaiminis, derinimosi sistema, perjungiami rezistoriai, RC filtrai, KMOP.

Keyword : self, auto, tuning system, resistor bank, RC filters, CMOS

How to Cite
Kiela, K., Jurgo, M., & Kladovščikov, L. (2016). Integrated Analogic Filter Tuning System Design. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(3), 308-314. https://doi.org/10.3846/mla.2016.935
Published in Issue
Jun 29, 2016
Abstract Views
480
PDF Downloads
320
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.