Share:


Selection of activities in dynamic business process simulation

Abstract

Maintaining dynamicity of business processes is one of the core issues of today's business as it enables businesses to adapt to constantly changing environment. Upon changing the processes, it is vital to assess possible impact, which is achieved by using simulation of dynamic processes. In order to implement dynamicity in business processes, it is necessary to have an ability to change components of the process (a set of activities, a content of activity, a set of activity sequences, a set of rules, performers and resources) or dynamically select them during execution. This problem attracted attention of researches over the past few years; however, there is no proposed solution, which ensures the business process (BP) dynamicity. This paper proposes and specifies dynamic business process (DBP) simulation model, which satisfies all of the formulated DBP requirements.

Article in English.


Veiklų pasirinkimas dinaminio verslo modelio simuliacijoje

Santrauka 

Šiuolaikiniam verslui svarbu vykdyti procesus dinamiškai, norint laiku prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Keičiant procesus reikia įvertinti keitimo pasekmes, o įvertinimui galima naudoti dinaminių procesų imitaciją. Siekiant realizuoti procesų dinamiką, reikia imitacijos metu turėti galimybę keisti proceso komponentus. Problema pritraukia daug dėmesio jau kelerius metus, tačiau vis dar nepasiūlytas sprendimas, kuris užtikrintų verslo proceso dinamiškumą. Šis straipsnis siūlo ir pateikia dinaminio verslo proceso imitacinį modelį, kuris atitinka anksčiau suformuotus dinaminio verslo proceso reikalavimus.

Reikšminiai žodžiai: dinaminis veiklos procesas, dinamiškumas, imitacinis modelis.

Keyword : dynamic business process, dynamicity, simulation model

How to Cite
Rusinaitė, T., Savickas, T., Vysockis, T., & Vasilecas, O. (2016). Selection of activities in dynamic business process simulation. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(3), 278-281. https://doi.org/10.3846/mla.2016.934
Published in Issue
Jun 29, 2016
Abstract Views
507
PDF Downloads
333
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.