Share:


E-Loyalty

Abstract

Business incomes depend on goods demand. Important element of demand is loyalty of consumer. Scientists actively research consumer’s loyalty from 1990. Business has new form, because technologies has improvements in a fast paced environment and that is the reason why emerges e-loyalty in virtual space. The main objective of this article is to do theoretical analysis of Scientist‘s researches of e-loyalty models. This research shows consumer‘s loyalty levels and elements in virtual space and com¬pares e-commerce and e-service models of loyalty. Methodology involves theoretical analysis of Scientist‘s researches which shows that the most important e-loyalty factors are consumer‘s satisfaction and confidence on the seller. Relevance of this article is practical research in the future using selected factors in e-loyalty.

Article in Lithuanian.


Lojalumas elektroninėje erdvėje

Santrauka 

Kiekvieno verslo pajamos priklauso nuo paklausos, kurią lemia vienas iš veiksnių – vartotojų lojalumas. Mokslininkai intensyviai tiria vartotojų lojalumą jau nuo 1990 m. Atsirandant naujoms technologijoms, verslas įgyja naują formą, todėl atsiranda lojalumas virtualioje erdvėje, kurio nagrinėjimo pradžia siejama su interneto ir kompiuterinės technikos prieinamumu bei e. verslo modelių pradžia. Straipsnio tikslas yra atlikti vartotojų lojalumo virtualioje erdvėje teorinę analizę. Šis straipsnis tiria vartotojų lojalumo lygius ir veiksnius virtualioje erdvėje ir lygina e. komercijos ir e. paslaugų lojalumo modelius. Metodologija apima teorinę atliktų mokslininkų tyrimų analizę, kuri parodė, jog svarbiausi vartotojų lojalumo veiksniai elektroninėje erdvėje yra vartotojo pasitenkinimas ir pasitikėjimas pardavėju. Šio straipsnio aktualumas pasižymi tuo, jog galimas praktinis pagrindinių lojalumo veiksnių tyrimas ateityje.

Reikšminiai žodžiai: lojalumas elektroninėje erdvėje, elektroninė erdvė, e. verslas, e. komercija, lojalumo modeliai, pasitikėjimas.

Keyword : e-loyalty, virtual space, e-business, e-commerce, models of loyalty, confidence

How to Cite
Tūskaitė, I., & Šlimaitė, V. (2016). E-Loyalty. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 263-271. https://doi.org/10.3846/mla.2016.902
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
1287
PDF Downloads
1844
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.