Share:


An analysis of key factors in developing a smart city

Abstract

The concept Smart City is used widely but it is perceived differently as well. Literature review reveals key elements of the Smart City – Information and Communication Technologies and Smart Citizens. Nevertheless, raising public awareness is not a priority of local municipalities which are trying to develop cities. Focus group discussion aims to analyse citizens’ insights in regards to the Smart City and their contribution to creation of it. Case study of Vilnius examines a position of mu-nicipality in developing city as smart. Study contains suggestions for the improvement of communication in the city. Methods employed: comparative literature analysis, focus group investigation, case study.

Article in English.


Pagrindinių faktorių kuriant išmanų miestą analizė

Santrauka 

Išmanaus miesto sąvoka yra naudojama gana plačiai, tačiau suprantama skirtingai. Literatūros apžvalga atskleidžia, jog pagrindiniai išmanaus miesto elementai yra informacinės ir komunikacinės technologijos bei išmanūs miestiečiai. Nepaisant to, plėtojant miestus, visuomenės informuotumo gerinimas nėra savivaldybės prioritetas. Diskusija tikslinėje grupėje skirta išanalizuoti miestiečių įžvalgas apie išmanų miestą bei indėlį jį kuriant. Vilniaus atvejo analizė atskleidžia savivaldybės poziciją vystant išmanų miestą. Studija pateikia komunikacijos mieste gerinimo pasiūlymus. Naudoti metodai: literatūros palyginamoji analizė, diskusija tikslinėje grupėje, atvejo analizė.

Reikšminiai žodžiai: išmanus miestas, informacinės ir komunikacinės technologijos, išmanūs miestiečiai, sumanus miest as, miesto erdvė, žmogiškasis kapitalas, dalijimosi ekonomika, atviri valdžios duomenys.

Keyword : Smart City, information and communication technologies, smart citizens, intelligent city, urban space, human capital, sharing economy, open government data

How to Cite
Šiurytė, A., & Davidavičienė, V. (2016). An analysis of key factors in developing a smart city. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 254-262. https://doi.org/10.3846/mla.2016.900
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
754
PDF Downloads
1641
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.