Share:


The company‘s liquidity as instrument for value creation of the company

Abstract

The liquidity indicators in the financial analysis are considered to be one of the most important parameters that characterise the state of the company. Since the liquidity is an integral part of the company’s value, the question is, whether it is possible to affect the company’s value by controlling the liquidity of the assets of the company, and to which variables the attention should be paid seeking to increase company‘s value. The model of the de-pendence of liquidity variables, according to the DuPont analysis and working capital, which affects the the value of the company EVA, is presented as well as the practical operation of the model and the conclusions. The results achieved by research are useful to the managers and shareholders of the company, evaluating the opportunity to increase the value of the company, searching for additional arguments for company’s liquidity management.

Article in Lithuanian.


Įmonės finansinis likvidumas kaip priemonė įmonės vertei didinti

Santrauka 

Likvidumo rodikliai traktuojami kaip vieni iš svarbiausių įmonės finansinę būklę rodančių rodiklių. Likvidumas neatsiejamai veikia įmonės vertę. Svarbu nustatyti, kaip, kontroliuojant įmonės likvidumo rodiklius, teigiamai paveikti įmonės vertę ir identifikuoti esminius įmonės finansinio likvidumo veiksnius, kuriems reikėtų skirti daugiausiai dėmesio, siekiant maksimizuoti įmonės vertę. Straipsnyje pateikiamas išvestinis DuPont analizės modelis, pagal kurį vertinamas įmonės grynasis apyvartinis kapitalas ir pridėtinė ekonominė vertė (angl. Economic Value Added – EVA). Ši minėto modelio kintamųjų priklausomybės schema pagrindžia likvidumo poveikį galutinei įmonės vertei. Pateikiamas praktinis modelio veikimas bei išvados. Šis išvestinis DuPont analizės modelis, paremtas apyvartinio kapitalo ir EVA kintamaisiais – tai instrumentas, naudingas įmonės vadovams bei akcininkams, siekiant padidinti įmonės vertę valdant įmonės likvidumą, ieškant papildomų galimybių didinti įmonės likvidumą.

Reikšminiai žodžiai: grynasis apyvartinis kapitalas, DuPont analizė, EVA, įmonės vertė, likvidumas.

Keyword : company‘s value, dependence, DuPont scheme, EVA, liquidity, working capital

How to Cite
Bartkauskaitė, I., & Stankevičienė, J. (2016). The company‘s liquidity as instrument for value creation of the company. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 192-199. https://doi.org/10.3846/mla.2016.923
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
1060
PDF Downloads
3374
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.