Share:


The conditions of determinants of the foreign direct investment development in the context of globalization of economy

Abstract

The article analyzes the complex issue of foreign direct investment and unequal distribution of its flows into different countries (the analysis of foreign direct investment determinants in the con-text of globalization). In the thesis there are the comprehensive theoretical study of foreign direct investment and the attraction of its flows consdering the nowadays context of globalization presented, the results of other empirical studies that analyzes foreign direct investment determinants were systematized. The model for the analysis of foreign direct investment determinants in the circumstances of globalization developed and presented. Based on this model studies to assess the determinants of foreign direct investment in Central and Eastern European countries carried out taking into account the differences of determinants among these countries and the countries of investment sources, also considering the possible lagging effects of these factors and the different volume of attracted foreign direct investment by different countries.

Article in Lithuanian.


Tiesioginių užsienio investicijų plėtros sąlygos globalizacijos procesų kontekste

Santrauka 

Straipsnyje kompleksiškai vertinamos tiesioginės užsienio investicijos ir netolygaus tiesioginių užsienio investicijų srautų pritraukimo šalių atžvilgiu problema (tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą globalizacijos sąlygomis lemiantys veiksniai). Atlikta teorinė studija, skirta tiesioginėms užsienio investicijoms, jų pritraukimo šiuolaikinėje globalizacijos aplinkoje reiškiniui, susisteminti empirinių tyrimų, vertinančių tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą lemiančius veiksnius, rezultatai. Parengtas tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą globalizacijos sąlygomis lemiančių veiksnių vertinimo modelis, kurio pagrindu atliktas tyrimas, leidžiantis įvertinti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą Centrinės ir Rytų Europos šalyse lemiančių veiksnių reikšmingumą ir poveikio kryptį, atsižvelgiant į šių veiksnių skirtumus tarp šių šalių ir šalių, investicijų šaltinių, taip pat atsižvelgiant į galimą laiko atžvilgiu atsiliekantį šių veiksnių poveikį ir į šalių pritraukiamų tiesioginių užsienio investicijų mastą.

Reikšminiai žodžiai: globalizacija, naujosios Europos Sąjungos šalys, panelinių duomenų analizė, tiesioginės užsienio investicijos, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą lemiantys veiksniai.

Keyword : foreign direct investment, foreign direct invest-ment determinants, globalization, panel data analysis, the new European Union countries

How to Cite
Naulickaitė, J., & Solnyšnikienė, J. (2016). The conditions of determinants of the foreign direct investment development in the context of globalization of economy. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 242-253. https://doi.org/10.3846/mla.2016.898
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
525
PDF Downloads
586
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.