Share:


Emigration and the processes of globalization: challenges, contemporary trends, issues, solutions

Abstract

The article complexly investigates the processes of emigration from Lithuania and other European Union countries in Central and Eastern Europe which appear under contemporary conditions of economic globalization. The main attention is given to those determinants of emigration which are caused by the processes taking place in the global economy, social and economic circumstances occuring globally. The theoretical study for the processes of migration and emigration in contemporary environment of globalization has been made. The original theoretical conception intended to analyze migration flows, motives and reasons of emigration, allowing to complexly assess the impact of various economic determinants has been suggested: on the basis of this conception researches of emigration from Lithuania and other European Union countries in Central and Eastern Europe have been carried out and peculiarities of the processes of emigration reflecting the impact of circumstances determined by economic globalization have been highlighted. Carrying out empirical researches the instrumentation of economic mathematical modeling has been used.

Article in Lithuanian.


Emigracija ir globalizacijos procesai: iššūkiai, šiuolaikinės tendencijos, problemos, sprendimai

Santrauka 

Straipsnyje kompleksiškai nagrinėjami emigracijos iš Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių Centrinėje ir Rytų Europoje procesai, vykstantys šiuolaikinėmis ekonomikos globalizacijos sąlygomis. Pagrindinis dėmesys teikiamas tiems emigraciją lemiantiems veiksniams, kuriems įtakos turi globalioje ekonomikoje vykstantys procesai, globaliu mastu besireiškiančios socialinės ir ekonominės aplinkybės. Straipsnyje atlikta teorinė studija, skirta migracijos ir emigracijos procesams šiuolaikinėje globalizacijos aplinkoje. Remiantis pateikta teorine koncepcija, skirta kompleksiškai įvertinti emigraciją lemiančius veiksnius, atlikti emigracijos iš Lietuvos ir iš kitų Europos Sąjungos šalių Centrinėje ir Rytų Europoje tyrimai, išryškinti emigracijos procesų ypatumai, atspindintys ekonomikos globalizacijos sąlygojamų aplinkybių įtaką. Atliekant empirinius tyrimus, panaudotas ekonominio matematinio modeliavimo instrumentarijus.

Reikšminiai žodžiai: ekonomikos globalizacija, emigraciją lemiantys veiksniai, emigracijos procesai, Lietuva, naujosios Europos Sąjungos šalys, panelinių duomenų analizė.

Keyword : determinants of emigration, economic globalization, Lithuania, new European Union countries, panel data analysis, processes of emigration

How to Cite
Naulickaitė, I., & Melnikas, B. (2016). Emigration and the processes of globalization: challenges, contemporary trends, issues, solutions. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 230-241. https://doi.org/10.3846/mla.2016.907
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
673
PDF Downloads
1713
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.