Share:


Global factors that affect the real estate markets in the EU

Abstract

The place, neighbourhood, infrastructure, and apartment plan are the main factors which have an influence on price for the buyers, sellers, investors, or brokers participating in the buying and selling processes of real estate. Participants of the process forget frequently that there are more crucial factors which can affect not only the prices of property, but the prices of real estate in the whole region as well in the future. The article uses benchmarking and discuss the main external factors which affect the real estate market in the European Union, the current events and the proposals are presented and the specific conclusions are identified.

Article in Lithuanian.


Globalizacijos procesų įtaka Europos Sąjungos nekilnojamojo turto rinkoms

Santrauka 

Pirkėjai, pardavėjai, investuotojai ar tarpininkai, dalyvaujantys nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo procesuose, esminiais faktoriais, veikiančiais kainą, dažniausiai laiko vietą, kaimynystę, infrastruktūrą bei buto planą. Dažnas proceso dalyvis užmiršta, jog yra nemažai esminių veiksnių, kurie ateityje gali nulemti ne tik būsto, bet ir viso regiono nekilnojamojo turto kainas. Straipsnyje pasitelkiant lyginamąją analizę yra aptariami pagrindiniai nekilnojamojo turto rinką visoje Europos Sąjungoje veikiantys išoriniai faktoriai, šių dienų aktualijos, pateikiami siūlymai bei iškeliamos konkrečios išvados.

Reikšminiai žodžiai: nekilnojamojo turto plėtra, globalizacijos procesai, nekilnojamojo turto rinka, Europos Sąjunga, išoriniai faktoriai, investicijos.

Keyword : real estate development, the processes of globalization, the real estate market, the European Union, external factors, investments

How to Cite
Švogžlys, P., & Chlivickas, E. (2016). Global factors that affect the real estate markets in the EU. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(2), 221-229. https://doi.org/10.3846/mla.2016.906
Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
617
PDF Downloads
760
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.