Share:


The situation with use of wood constructions in contemporary latvian architecture

Abstract

Wood is a historic building material used throughout the Baltic States. Latvia’s forests cover 52% of the country and there are more than 30 producers of timber constructions materials, but during the last two decades the use wood in Latvian architecture has declined when compared to other countries in Europe. In particular – Latvian architects avoid the use of timber in public and multi-unit apartment buildings. Wood is a sustainable and technically appropriate building material for many types of buildings including complex construction, but in Latvian architecture it is used more in facades as a finishing material. This study analyses buildings built during the last few decades, conducted a number of interviews and found that the percentage of wooden buildings in the total building volume in Latvia is less than 5% in both apartment buildings and public sector buildings. Restrictive legislation and negative stereotypes were mentioned as reasons as to why architects avoid the use of wood. For the survey results seven Latvian Museum of Contemporary Art competition projects were analysed as well.

Article in English.


Medinių konstrukcijų panaudojimas šiuolaikinėje Latvijos architektūroje

Santrauka

Mediena yra tradicinė statybos medžiaga, naudojama visose Baltijos šalyse. 53 proc. Latvijos teritorijos dengia miškai, šalyje yra daugiau nei 30 medienos perdirbimo įmonių. Bet pastaraisiais dviem dešimtmečiais medienos panaudojimas Latvijos architektūroje sumažėjo, ypač lyginant su kitomis Europos šalimis. Latvijos architektai vengia naudoti medieną viešiesiems pastatams ir daugiabučiams namams. Mediena yra tvari ir techniškai tinkama statybos medžiaga skirtingiems pastatams, taip pat ir daugiafunkciams, tačiau Latvijos architektūroje ji dažniau naudojama fasadų apdailai. Šiame tyrime nagrinėjami per pastaruosius keletą dešimtmečių pastatyti statiniai, o atlikus daug apklausų nustatyta, kad mediniai pastatai tesudaro mažiau nei 5 proc. bendros viešųjų ir gyvenamųjų statinių statybų Latvijoje apimties. Ribojantys reglamentai ir neigiami stereotipai buvo paminėti kaip pagrindinės priežastys, dėl kurių architektai vengia naudoti medieną. Tyrimo rezultatai buvo gauti išanalizavus septynis Latvijos šiuolaikinio meno muziejaus rengto konkurso projektus.

Reikšminiai žodžiai: architektūra, medis, mediena, Latvija, statybos, sprendimo priėmėjai.

Keyword : architecture, wood, timber, Latvia, construction, decision maker

How to Cite
Viluma, A. (2017). The situation with use of wood constructions in contemporary latvian architecture . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(1), 9-15. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1007
Published in Issue
May 9, 2017
Abstract Views
449
PDF Downloads
520
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.