Share:


Shelf for serving lines development and launching to the market

Abstract

In today’s market, there is a very intense competition, as well as the unpredictability of customer desires and market trends that change at a rapid speed, resulting in a shorter product life cycle. The purpose of this article is to examine the industry of commercial kitchens and the main aspects could be the key of successfully launching shelf for serving lines to the market. The empirical research background for this study is defined by the performed survey-questionnaire. The results of the survey of enterprises that specialize in manufacturing professional kitchen equipment, as well as the results of the survey of customers who are interested in such products, are presented in this article. The aim of both surveys was to determine which success aspects the company should rely on, and which are the most important for successful product development and market launch. Based on the result of the research and the information which was gathered, a model for the successful development and launch of a shelf for serving lines was developed and proposed. It is a hybrid type model which is based on the principles of Stage-Gate model, Decision process model which was suggested by Kotler and Keller and Agile set of values and principles. It has 7 stages and, stages have 6 gates where the project is assessed every time. This model is a recombinational tool of launching the product to the market which could help to identify the problematic issues within the ongoing process in the company.


Article in English.


Ekspozicinės lentynos kūrimas ir išleidimas į rinką


Santrauka


Šiuolaikinėje rinkoje vyrauja labai intensyvi konkurencija: nuolat besikeičiančios rinkos tendencijos ir nepastovūs, nenuspėjami klientų norai trumpina produkto gyvavimo ciklą. Šio straipsnio tikslas yra išnagrinėti profesionalių virtuvių įrangos gamintojų rinką bei nustatyti pagrindinius aspektus, kurie galėtų būti raktas į sėkmingą ekspozinės lentynos išleidimą į rinką. Šio empirinio tyrimo pagrindą sudaro apklausos klientams ir įmonėms, kurios specializuojasi šioje pramonės srityje. Šiame straipsnyje pateikiami įmonių, kurios specializuojasi profesionalios virtuvės įrangos gamyboje, apklausos rezultatai, taip pat tokiais gaminiais besidominčių klientų apklausos rezultatai. Abiejų apklausų tikslas buvo nustatyti, kokiais sėkmės aspektais įmonė turėtų pasikliauti, siekdama sėkmingo produkto kūrimo ir išleidimo į rinką. Remiantis tyrimo rezultatais ir surinkta informacija, buvo sukurtas ir pristatytas modelis, kurį taikant galima tikėtis sėkmingo ekspozcinės lentynos kūrimo ir išleidimo į rinką. Tai hibridinio tipo modelis, kuris yra sudarytas iš 7 etapų, kurių kiekvienas taip pat turi fazę, kurioje kiekvieną kartą yra vertinamas projektas. Šis modelis yra rekomendacinio pobūdžio, kaip išleisti naujai sukurtą produktą į rinką, arba gali padėti identifikuoti probleminius klausimus vykstančiame procese.


Reikšminiai žodžiai: produktas, kūrimas, išleidimas, profesionali virtuvinė įranga, komercinė virtuvė, ekspozicinė lentyna, faktoriai, aspektai, rinka.

Keyword : product, development, launching, professional kitchen equipment, commercial kitchen, shelf for serving lines, factors, aspects, market

How to Cite
Valiokas, A. (2024). Shelf for serving lines development and launching to the market. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 16. https://doi.org/10.3846/mla.2024.18861
Published in Issue
Jan 5, 2024
Abstract Views
122
PDF Downloads
85
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Carbonell-Foulquié, P., Munuera-Alemán, J. L., & Rodríguez-Escudero, A. I. (2004). Criteria employed for go/no-go decisions when developing successful highly innovative products. Industrial Marketing Management, 33(4), 307–316. https://doi.org/10.1016/S0019-8501(03)00080-4

Colosi, L. (2006). Designing an effective questionnaire. https://engagement.uiowa.edu/sites/engagement.uiowa.edu/files/2020-11/Colosi%20-%202002%20-%20Designing%20an%20Effective%20Questionnaire.pdf

Grand View Research. (2020). Commercial kitchen appliances market size, share & trends analysis report by product (refrigerator, cooking appliance, dishwasher, other specialized appliance), by end-use, by region, and segment forecasts, 2020 - 2027. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/commercial-kitchen-equipment-appliances-market

Grand View Research. (2021). Food service equipment market size, share & trends analysis report by product (kitchen purpose equipment, refrigeration equipment, food holding & storing equipment), by end-user, by region, and segment forecasts, 2021 - 2028. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/food-service-equipment-market

Kotler, P. T., & Armstrong, G. (2018). Principles of marketing (17th ed.). Pearson.

Kotler, P. T., & Keller, K. L. (2011). Marketing management (11th ed.). Pearson.

Mordor Intelligence. (2021). Commercial kitchen appliances market - growth, trends, Covid-19 impact, and forecasts (2022 - 2027). https://www.marketresearch.com/Mordor-Intelligence-LLP-v4018/China-Furniture-Growth-Trends-COVID-30756448/

Sutton, M. R. (2021). What is product development? Learn the 7-step framework. https://www.shopify.com/blog/product-development-process