Share:


A review of thin-walled built-up cross-section assemblies

Abstract

The goal of this research is to review the methods of assembly of the thin-walled built-up cross-sections, cross-section shapes and shape selection reasons. Different author’s experimental studies of the thin-walled built-up cross-sections of various lengths and shapes have been reviewed. The cross-section of the thin-walled built-up columns is assembled by connecting two or more profiles at their webs or flanges. The cross-section can be assembled indirectly – by using intermediate plates. The connections of the profiles and plates can be self-drilling screws, bolts, rivets or welds. The step of the thin-walled profile connections has an impact to the load bearing resistance of the cross-section. The increase to the load bearing capacity of the cross-section can be up to 16% when profiles without stiffeners are connected with a smaller connection step. The effect to the load bearing resistance of the decrease of the connection step length of the thin-walled cross-sections made of profiles with stiffeners was insignificant and sometimes unfavourable. Different cross-sections were analysed, and their effectiveness was compared. The more effective were cross-sections with a higher cross-section height and width, assembled of profiles with web and flange stiffeners. The ratio of the strength of the axial compression to the cross-section area of the built-up columns can be up to 80% higher when built-up cross-section is assembled using profiles with stiffeners, compared to the built-up cross-sections assembled using profiles without stiffeners.


Article in Lithuanian.


Sudėtinio skerspjūvio plieninių plonasienių kolonų skerspjūvio formų apžvalga


Santrauka


Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti sudėtinio skerspjūvio plieninių plonasienių kolonų surinkimo būdus, skerspjūvių formas ir formų parinkimo priežastis. Atliekant tyrimą išanalizuoti įvairių autorių eksperimentiniai tyrimai, atlikti su skirtingų ilgių ir formų sudėtinio skerspjūvio plieninėmis plonasienėmis kolonomis. Plonasienių kolonų sudėtinis skerspjūvis sudaromas jungiant du ar daugiau profiliuočius sienelėmis arba juostomis. Profiliuočiai gali būti jungiami ir netiesiogiai – naudojant tarpines plokšteles. Jungtys sudaromos savigręžiais, varžtais, kniedėmis ar suvirinant lakštus. Profiliuočių jungimo žingsnis turi įtakos sudėtinio skerspjūvio laikomajai galiai: kai jungiami profiliuočiai be sąstandų, mažinant jungių žingsnį, gaunamas skerspjūvio sustiprėjimas iki 16 %; kai jungiami profiliuočiai su sąstandomis, mažinant jungių žingsnį, poveikis skerspjūvio laikomajai galiai yra nežymus ir kartais neigiamas. Išanalizuoti skirtingi skerspjūviai ir tarpusavyje palygintas jų efektyvumas – pastebėta, kad efektyvesnės yra didesnio skerspjūvio aukščio ir pločio kolonos, sudarytos iš profiliuočių su sienelių ir juostų sąstandomis – kolonų centriško gniuždymo laikomosios galios su plotu santykis gali būti iki 80 % didesnis sudėtiniuose skerspjūviuose, suformuotuose naudojant profiliuočius su sąstandomis, lyginant su skerspjūviais, suformuotais iš profiliuočių be sąstandų.


Reikšminiai žodžiai: plieninės plonasienės konstrukcijos, sudėtinio skerspjūvio kolonos, apžvalga, eksperimentinių rezultatų analizė, klupumas, skerspjūvio surinkimas.

Keyword : thin-walled structures, built-up columns, overview, experimental result analysis, buckling, cross-section assembly

How to Cite
Stulpinas, M. (2023). A review of thin-walled built-up cross-section assemblies. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 15. https://doi.org/10.3846/mla.2023.16914
Published in Issue
Mar 27, 2023
Abstract Views
190
PDF Downloads
155
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Dubina, D., Ungureanu, V., & Landolfo, R. (2012). Design of cold-formed steel structures. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9783433602256

Deepak, M. S., Ananthi, G. B. G., & Mahendran, K. (2020). Behaviour of thin-walled intermediate stiffened back-to-back columns under axial compression. Materials Today: Proceedings, 37(Part 2), 2145–2152. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.07.575

Georgieva, I., Schueremans, L., Vandewalle, L., & Pyl, L. (2012). Design of built-up cold-formed steel columns according to the direct strength method. Procedia Engineering, 40, 119–124. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.07.066

Kherbouche, S., & Megnounif, A. (2019). Numerical study and design of thin walled cold formed steel built-up open and closed section columns. Engineering Structures, 179, 670–682. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.10.069

Leng, J., Guest, J. K., & Schafer, B. W. (2011). Shape optimization of cold-formed steel columns. Thin-Walled Structures, 49(12), 1492–1503. https://doi.org/10.1016/j.tws.2011.07.009

Liao, F., Wu, H., Wang, R., & Zhou, T. (2017). Compression test and analysis of multi-limbs built-up cold-formed steel stub columns. Journal of Constructional Steel Research, 128, 405–415. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2016.09.005

Liu, X., & Zhou, T. (2017). Research on axial compression behavior of cold-formed triple-lambs built-up open T-section columns. Journal of Constructional Steel Research, 134, 102–113. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.03.015

Meza, F. J., Becque, J., & Hajirasouliha, I. (2020a). Experimental study of cold-formed steel built-up columns. Thin-Walled Structures, 149, 106291. https://doi.org/10.1016/j.tws.2019.106291

Meza, F. J., Becque, J., & Hajirasouliha, I. (2020b). Experimental study of the cross-sectional capacity of cold-formed steel built-up columns. Thin-Walled Structures, 155, 106958. https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.106958

Parastesh, H., Hajirasouliha, I., Taji, H., & Bagheri Sabbagh, A. (2019). Shape optimization of cold-formed steel beam-columns with practical and manufacturing constraints. Journal of Constructional Steel Research, 155, 249–259. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.12.031

Rhodes, J. (1997). Research into Thin-Walled Structures at the University of Strathclyde–a brief history. Thin-Walled Structures, 28(3–4), 201–212. https://doi.org/10.1016/S0263-8231(97)00041-4

Shi, Q., Shi, X., Gattas, J. M., & Kitipornchai, S. (2017). Folded assembly methods for thin-walled steel structures. Journal of Constructional Steel Research, 138, 235–245. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.07.010

The European Committee for Standardization. (2006). Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1–3: General rules – Supplementary rules for cold-formed members and sheeting (EN 1993-1-3). https://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/2015/12/en.1993.1.3.2006.pdf

Zhang, J. H., & Young, B. (2018). Experimental investigation of cold-formed steel built-up closed section columns with web stiffeners. Journal of Constructional Steel Research, 147, 380–392. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.04.008