Share:


Analysis of the causes of building defects and administrative problems

Abstract

This article analyzes what determines the decrease in the value of real estate, physical and moral depreciation. These studies explain how environmental conditions affect buildings from the outside. The consequences of the primary change are identified and predicted. Aggressive soil causes are clarified and the expression of soil strength properties are presented. The study also specifies the procedure and administration for monitoring building defects.


Article in Lithuanian.


Priežasčių, lemiančių pastatų defektus ir administracines problemas, analizė


Santrauka


Straipsnyje analizuojama, kas lemia nekilnojamojo turto vertės mažėjimą, fizinį ir moralinį nusidėvėjimą. Tyrime aiškinamasi, kokios aplinkos sąlygos iš išorės veikia pastatus. Identifikuojami ir prognozuojami padariniai, kuriuos sukelia pirminiai pokyčių veiksniai. Išgryninamos agresyvios gruntinės priežastys ir pateikiama gruntų stiprumo savybių klasifikacija. Tyrime nurodoma pastatų defektų stebėjimo tvarka ir administravimas.


Reikšminiai žodžiai: pastatai, aplinkos sąlygos, defektai, administravimas.

Keyword : buildings, environmental conditions, defects, administration

How to Cite
Adamonytė, E. (2021). Analysis of the causes of building defects and administrative problems. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 13. https://doi.org/10.3846/mla.2021.13718
Published in Issue
Jan 8, 2021
Abstract Views
295
PDF Downloads
270
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Ceranic, B., Beardmore, J., & Cox, A. (2018). Rapid deployment modular building solutions and climatic adaptability: Case based study of a novel approach to “thermal capacity on demand”. Energy and Buildings, 167, 124–135.

Furmonavičius, L. (1993). Klaipėdos centrinės automatinės telefonų stoties pastato Danės 6, pleišėjimo priežastys ir siūlymai jiems sustabdyti. Vilnius.

Gadeikytė, S. (2007). Statinių statinės apkrovos poveikis geologinei aplinkai. Geologijos akiračiai, 4, 24–29. http://www.lgeos.lt/images/stories/geologijos_akiraciai/2007_4/2007_4_24-29.pdf

Justinavičius, J. (2013). Pastatų pagrindų deformatyvumo priežastys ir veiksniai. Structum, 3, 30–34. https://structum.lt/zurnalas/2013-pavasaris-nr3/

Lepkova, N. ir Vilutienė, T. (2008). Pastatų ūkio valdymas: teorija ir praktika. Technika. https://doi.org/10.3846/994-S

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. (2016). Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210

Lisova, A. I. (1999). Tekhnicheskaya ekspluatatsiya i remont zdanii. Sankt-Peterburg.

Luo, F., Liu, E., & Zhu, Z. (2019). A strength criterion for frozen moraine soils. Cold Regions Science and Technology, 164, 102786. https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2019.102786

Valero, E., Alan Forster, A., Bosché, F., Hyslop, E., Wilson, L., & Turmel, A. (2019). Automated defect detection and classification in ashlar masonry walls using machine learning. Automation in Construction, 106, 102846. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.102846