Share:


Comparative analysis of flexural stiffness of concrete elements with different types of composite reinforcement systems

Abstract

Various materials and reinforcement technologies have been created for concrete structures. However, there is no uniform methodology to compare the mechanical characteristics of different reinforcement systems. In structural systems, residual stiffness can estimate the efficiency of the reinforcement. This study introduces a simplified approach for the flexural stiffness analysis. It employs a new testing layout designed with the purpose to form multiple cracks in a small laboratory specimen. The achieved solution requires neither iterative calculations nor a description of the loading history. Several composite reinforcement schemes, including internal glass fibre reinforced polymer (GFRP) bars, carbon fibre reinforced polymer (CFRP) sheets and near-surface mounted (NSM) strips are considered. The analysis of the test results reveals a substantial efficiency of the external CFRP reinforcement systems.


Article in English.


Skirtingomis kompozitinėmis sistemomis armuotų betoninių elementų lenkiamojo standumo lyginamoji analizė


Santrauka


Betono konstrukcijoms armuoti naudojamos įvairios medžiagos ir technologijos, tačiau unifikuotos metodikos, kuria būtų galima palyginti skirtingų armavimo sistemų mechanines savybes, nėra. Konstrukcinės sistemos armavimo efektyvumas gali būti vertinamas atsižvelgiant į elementų liekamąjį standumą. Šiame straipsnyje pateikiamas supaprastintas lenkiamojo standumo analizės metodas. Jis apima naują bandymų schemą, kuria siekiama gauti tolygų plyšių pasiskirstymą mažame laboratoriniame bandinyje. Siūlomas analitinis sprendimas nereikalauja nei iteracinio skaičiavimo, nei detalaus apkrovos istorijos aprašymo. Nagrinėjamos kelios kompozitinio armavimo sistemos: taikant stiklo pluoštu armuotus polimerinius (GFRP) strypus, išdėstytus elemento viduje, anglies pluoštu armuotus polimerinius (CFRP) lakštus, priklijuotus elemento išorėje, ir sijų paviršiuje tvirtinamas anglies pluoštu armuotas polimerines (NSM) juostas. Tyrimo rezultatai rodo anglies pluoštu armuotų polimerų (CFRP) sistemų, išdėstytų elementų išorėje, efektyvumą.


Reikšminiai žodžiai: betono kompozitas, armavimas, liekamasis standumas, analitinis modelis, lenkimo bandymai.

Keyword : concrete composite, reinforcement, residual stiffness, analytical model, flexural tests

How to Cite
Sulatani, H. A., Gribniak, V., Rimkus, A., Sokolov, A., & Torres, L. (2021). Comparative analysis of flexural stiffness of concrete elements with different types of composite reinforcement systems. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 13. https://doi.org/10.3846/mla.2021.13713
Published in Issue
Jan 6, 2021
Abstract Views
290
PDF Downloads
196
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Gribniak, V., Kaklauskas, G., Juozapaitis, A., Kliukas, R., & Meskenas, A. (2017). Efficient technique for constitutive analysis of reinforced concrete flexural members. Inverse Problems in Science and Engineering, 25(1), 27–40.
https://doi.org/10.1080/17415977.2015.1135139

Gribniak, V., Sokolov, A., Rimkus, A., Sultani, H. A., Tuncay, M. C., & Torres, L. (2019, March 20–22). A novel approach to residual stiffness of flexural concrete elements with composite reinforcement. In Proceedings of the IABSE Symposium – Towards a Resilient Built Environment Risk and Asset Management, Rovinj, Croatia.

Kaklauskas, G., & Ghaboussi, J. (2001). Stress-strain relations for cracked tensile concrete from RC beam tests. ASCE Journal of Structural Engineering, 127(1), 64–73. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2001)127:1(64)

Kaklauskas, G., & Gribniak, V. (2016). Hybrid tension stiffening approach for decoupling shrinkage effect in cracked reinforced concrete members. ASCE Journal of Engineering Mechanics, 142(11), 04016085. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0001148

Kaklauskas, G., Gribniak, V., Salys, D., Sokolov, A., & Meskenas, A. (2011). Tension-stiffening model attributed to tensile reinforcement for concrete flexural members. Procedia Engineering, 14, 1433–1438. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.07.180

Torres, L., Barris, C., Kaklauskas, G., & Gribniak, V. (2015). Modelling of tension-stiffening in bending RC elements based on equivalent stiffness of the rebar. Structural Engineering and Mechanics, 53(5), 997–1016.
https://doi.org/10.12989/sem.2015.53.5.997

Torres, L., López-Almansa, F., & Bozzo, L. (2004). Tension-stiffening model for cracked flexural concrete members. ASCE Journal of Structural Engineering, 130(8), 1242–1251. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2004)130:8(1242)