Share:


Analysis of efficiency for current heat pump

Abstract

The heat pump is the technology which enables to use renewable energy resources. We can judge about the usage of this technology from the coefficient of performance (COP). It is usually defined according to standard conditions. In this research the actual COP is calculated using thermodynamic analysis method, also performing physical measures of temperatures and pressures of realistically operating thermal pump. This coefficient is analyzed during various characteristic periods of the heating season. The prevailing COP meaning is 3.7-3.9.


Article in Lithuanian.


Realiai veikiančio šilumos siurblio efektyvumo tyrimas


Santrauka. Nagrinėjamas tipinis šilumos siurblys, sumontuotas renovuotame name, esančiame Vilniaus priemiestyje (175 m2 gyvenamojo ploto). Pastate įrengta grindinė šildymo sistema, įdiegta vėdinimo sistema su šilumogrąžos įrenginiu. Pagrindinis šilumos generatorius yra šilumos siurblys, o jo generuojama šiluma paskirstoma trimis atšakomis – grindinio šildymo, vėdinimo kameros ir karšto vandens ruošimo. Šilumos siurblio šilumos energijos gamybos efektyvumą galima apibūdinti naudingumo koeficientu (COP – coefficient of performance) ir sezoniniu naudingumo faktoriumi (SPF – season performance factor). Preliminariais skaičiavimais, turint galvoje sistemos ribas ir skaičiavimų prielaidas, šilumos siurblio vidutinis naudingumo koeficientas kinta nuo 3,7 iki 3,9.


Reikšminiai žodžiai: šilumos siurblys, darbo efektyvumas, tyrimo metodika, matavimo prietaisai, naudingumo koeficientas.

Keyword : heat pump, work efficiency, Methodology of investigation, measuring instruments, coefficient of efficiency

How to Cite
Žėkas, V., & Martinaitis, V. (2011). Analysis of efficiency for current heat pump. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 68-71. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.19
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
290
PDF Downloads
174
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.