Share:


Upstream installation effects on metrological characteristics of flow sensors

Abstract

The results of experimental investigation of upstream installation effects on metrological characteristics of the electromagnetic and turbine flow sensors of the nominal diameter DN50 are presented. The influence of inlet pipe diameter and influence of gasket diameter on accuracy of flow sensors were investigated. It was found that the most sensitive flow sensor on above mentioned flow disturbances are the turbine ones. The supplementary error caused by reduced inlet pipe diameter can increased up to 8 % meanwhile reduction of gasket inner diameter increases supplementary error up to 25 %. Investigated electromagnetic flow sensors are less sensitive to flow disturbances and supplementary error in the worse case was not more than ± 2,0 %


Article in Lithuanian


Įrengimo sąlygų įtaka srauto matuoklių metrologinėms charakteristikoms


Santrauka. Darbe nagrinėjama įrengimo sąlygų įtaka elektromagnetinių ir turbininių srauto matuoklių metrologinėms charakteristikoms. Buvo tyrinėti vienodo vardinio skersmens (DN50) matuokliai esant 0,5–50 m3/h debitų diapazonui. Matavimai buvo atlikti, skaitiklius iš abiejų pusių prijungus vadinamaisiais standartiniais vamzdžiais (Dvid = 50,5 mm) – padidinto (55,2 mm) ir sumažinto (46,2 mm) skersmens. Be to, buvo tiriama tarpinių kiaurymės (∅50, ∅45 ir ∅40) įtaka. Matavimai parodė, kad turbininis srauto matuoklis jautriausiai reaguoja sumažinus tiek vamzdžio skersmenį, tiek ir tarpinę kiaurymę, o papildoma paklaida dėl skersmens sumažinimo gali padidėti net iki 25 %.


Reikšminiai žodžiai: instaliavimo efektas, elektromagnetinis srauto matuoklis, turbininis srauto matuoklis, vamzdžio skersmuo, tarpinė, paklaida.

Keyword : installation effect, electromagnetic flow meter, turbine flow meter, pipe diameter, spacer

How to Cite
Maslauskas, E., & Zygmantas, G. (2011). Upstream installation effects on metrological characteristics of flow sensors. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 49-51. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.13
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
240
PDF Downloads
124
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.