Share:


Possibilities of analysis of household waste utilization for energy production

Abstract

This paper presents the analysis of possibilities to use municipal waste for energy production. Household waste utilization options are evaluated at the economic, ecological and social criteria. The paper also includes household waste generation projections, and estimation of the possible levels of generated energy.


Article in Lithuanian.


Buitinių atliekų naudojimo energijai gaminti galimybių analizė


Santrauka. Tyrimo tikslas – nustatyti buitinių atliekų naudojimo perspektyvas Lietuvoje, prognozuojant buitinių atliekų susidarymo tempus, surinkimą ir analizuojant jų deginimo galimybes energijai gaminti, vadovaujantis ekonominiais, ekologiniais ir socialiniais kriterijais. Ekonominis vertinimas atliekamas pagal 3 kriterijus: 1) šiukšlių deginimo stoties technologinė kaina, Lt/kW; 2) investicijos, generuojamos energijos vienetui, Lt/MWh; 3) išlaidos dujoms tokiam pačiam kiekiui energijos pagaminti, Lt. Ekologinis įvertinimas atliekamas pagal sudeginto kuro kiekio ir išsiskyrusių teršalų santykį. Socialinis vertinimas atliekamas gyventojų apklausos būdu. Įdiegus Lietuvoje šiukšlių deginimo stotis per 25 metus būtų galima sudeginti 20,63 mln. tonų šiukšlių ir pagaminti 4756 GWh elektros ir 16223 GWh šilumos energijos.


Reikšminiai žodžiai: kuras, buitinės atliekos, panaudojimo kriterijai, elektros energija, šiluminė energija, investicijos.

Keyword : fuel, household waste, electric power, investments

How to Cite
Kriptavičius, D., Urbonas, P., & Rynkun, G. (2011). Possibilities of analysis of household waste utilization for energy production. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 38-41. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.10
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
267
PDF Downloads
139
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.