Share:


The research on metrological characteristics of house water meters during transitional flow regimes

Abstract

The purpose of this research is to find the influence of transitional flow regimes on inlet water meters . Four construction types of mechanical inlet water meters (each capacity Q = 10 m3/h) were investigated. The biggest additional volume 0,12–0,26 % when Q = 0,2…2 m3/h shows single-jet vane wheel meter. This additional volume is less 0,06–0,13 % for the multi-jet concentric water meter. The minimum influence of transitional flow regimes was for turbine water meters till 0,1 % for all flow range. The volumetric meters are not sensitive for this effect.


Article in Lithuanian.


Įvadinių vandens skaitiklių metrologinių charakteristikų tyrimas esant pereinamiesiems tekėjimo režimams


Santrauka. Šio tyrimo tikslas – nustatyti, kokią įtaką įvadiniams vandens skaitikliams turi pereinamieji tekėjimo režimai. Tirti keturių konstrukcinių tipų mechaniniai įvadiniai vandens skaitikliai, kurių vardinis našumas Q = 10 m3/h. Didžiausią papildomą tūrį 0,12–0,26 % esant 0,2–2 m3/h debitui užregistravo viensrautis sparnelinis vandens skaitiklis. Koncentrinio daugiasraučio skaitiklio užregistruotas mažesnis papildomas tūris – 0,06–0,13 %. Mažiausiai pereinamųjų tekėjimo režimų įtaka pasireiškė turbininiam skaitikliui – 0,1 % esant visoms tikrintoms debito reikšmėms. Tuo tarpu tūriniam vandens skaitikliui ši įtaka beveik nebuvo juntama.


Reikšminiai žodžiai: vandens skaitikliai, vandens apskaita, skaitiklių paklaidos, nuostoliai.

Keyword : water meters

How to Cite
Briliūtė, I., & Maslauskas, E. (2011). The research on metrological characteristics of house water meters during transitional flow regimes. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 29-31. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.07
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
252
PDF Downloads
501
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.