Share:


Some features of the development of Lithuanian sacral architecture in 20th–21st centuries

    Linas Krūgelis Affiliation

Abstract

The development of Lithuanian sacral architecture in the XX century has suffered from some heavy interruptions. During five decades of soviet occupation the spread of religious mind was inhibited. There were not built almost any churches in that period. That determined a lack of creative experience for architects in the last decade of XX century. The result of these circumstances was a complicated regeneration of sacral architecture traditions. The main purpose of this article is to review various features of Lithuanian sacral architecture development in the mentioned period and to illustrate some positive and negative samples .


Article in Lithuanian.


Kai kurie Lietuvos sakralinės architektūros raidos bruožai XX–XXI a.


Santrauka. Lietuvos sakralinės architektūros raida XX a. vyko fragmentiškai, patirdama ilgą sąstingio periodą. Okupacijos periodu dėl religinės minties persekiojimo naujų bažnyčių nebuvo statoma. Tai lėmė sunkų ir kartais chaotišką sakralinės architektūros atgimimą XX a. pabaigoje. Todėl šio straipsnio tikslas yra aprašyti kai kuriuos Lietuvos sakralinės architektūros bruožus minėtu laikotarpiu, pateikiant teigiamus ir neigiamus pavyzdžius, atskleisti skirtingų architektų indėlį formuojant lietuviškos sakralinės architektūros tradicijas.


Reikšminiai žodžiai: sakrali erdvė, bažnyčios, simboliai, šviesa, sakralinės architektūros tradicija.

Keyword : sacral space, churches, symbols, light, tradition of sacral architecture

How to Cite
Krūgelis, L. (2011). Some features of the development of Lithuanian sacral architecture in 20th–21st centuries. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(2), 57-63. https://doi.org/10.3846/mla.2009.2.13
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
352
PDF Downloads
219
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.