Share:


Unemployed possibilities of unrealized projects

    Darius Linartas Affiliation

Abstract

It should be stated that the amount of projects developed or even prepared for construction but unrealized due to one or another reason is continuously growing. In the practice of architectural competitions, the number of such “dead” projects is especially great. It is both an outcome of unrealized or unsuccessful competitions and a natural factor in competitive contests of ideas where only one winner is selected. Do always, however, the unrealized mean unnecessary? For development of any architectural project, considerable material, professional and intellectual resources are concentrated. This is just one attitude demonstrating that it would be irrational not to look for purposes and ways enabling to employ such projects. Unrealized projects offer an unemployed complex of professionally stated ideas and solutions where potential of beneficial information is hidden in.


Article in Lithuanian.


Nepanaudotos neįgyvendintų projektų galimybės


Santrauka. Pagrįstai manoma, kad architektūros projektas turi būti įkūnytas statiniu. Šiuo atveju kūrybiniai ir intelektualiniai sprendiniai atneša realią naudą, pasiteisina projektui kurti panaudoti ištekliai. Tačiau turime pripažinti, kad neatsiejama architektūros konkursų, o kartu ir viso architektūrinio kūrybos proceso dalis – neįgyvendinti projektai. Straipsnyje siūloma į šią probleminę sritį pažvelgti visiškai nauju, architektūros teorijoje ir praktikoje menkai nagrinėtu – informaciniu – aspektu. Neįgyvendintas projektas vertintinas ne kaip nereikalinga ar konkrečiame objekte neįkūnyta „popierinė architektūra“, bet kaip nepanaudotas profesionaliai suformuluotų idėjų ir sprendimų kompleksas, kuriame slypi naudingos informacijos potencialas. Aptariami efektyvesni šios informacijos panaudojimo būdai ir prielaidos, pritaikymo lygmenys, aktualumas, struktūrizavimas pagal galimų vartotojų grupes, kaupimo bei saugojimo formos.


Reikšminiai žodžiai: architektūra, neįgyvendintas projektas, informacijos potencialas, efektyvumas, duomenų bazė.

Keyword : architecture, unrealized project, potential of information, efficiency, database

How to Cite
Linartas, D. (2011). Unemployed possibilities of unrealized projects. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(2), 53-56. https://doi.org/10.3846/mla.2009.2.12
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
620
PDF Downloads
211
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.