Share:


Global architectural forms in the context of Vilnius

Abstract

Manifestations of global architecture in the city of Vilnius are analysed on the example of Guggenheim Hermitage Museum. Peculiarities of the architecture’s origin are discussed. Global architecture is different from local architecture by preconditions of its origin, possibilities of realisation and its architectural expression. However, irrespective of these circum­stances Lithuanian creative societies and individual architects evaluate global architecture from local positions. They use conceptions and metaphors formed in the local environment. Therefore, evaluations assume a negative connotation.


Article in Lithuanian.


Globalios architektūros pavidalai Vilniaus kontekste


Santrauka. Analizuojamos globalios architektūros apraiškos Vilniaus mieste Gugenheimo Ermitažo muziejaus pavyzdžiu. Aptariami architektūros atsiradimo ypatumai. Globali architektūra skiriasi nuo lokalios architektūros savo atsiradimo prielaidomis, realizavimo galimybėmis ir savo architektūrine išraiška. Tačiau, nepaisant šių aplinkybių, Lietuvos kūrybinės sąjungos ir pavieniai kūrėjai vertina globalią architektūrą iš lokalių pozicijų. Jie naudoja sampratas ir metaforas, susiformavusias lokalioje aplinkoje. Todėl vertinimai įgauna neigiamą konotaciją.


Reikšminiai žodžiai: globalus, kontekstualus, medijos, skaitmeninė architektūra.

Keyword : global, contextual, media, digital architecture

How to Cite
Kučinskas, R. (2011). Global architectural forms in the context of Vilnius. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(2), 49-52. https://doi.org/10.3846/mla.2009.2.11
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
382
PDF Downloads
219
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.