Share:


The potential of new urbanism in Vilnius

Abstract

In the wake of post-Soviet privatization, Vilnius has embraced westernized models for growth and development. The city is changing rapidly in a backlash against Soviet planning practice and with an influx of funding from the European Union and private investment. City plans aim for sustainable growth and development while tackling the revitalization of Soviet-era residential districts and control of suburban sprawl. This paper examines how planning efforts in Vilnius can benefit from the principles of New Urbanism as the reach of these popular American planning fundamentals provide convenient remedies to challenges in the redeveloping city.


Naujojo urbanizmo potencialas besivystant Vilniaus miestui


Santrauka. Augant  postsovietinei  privatizacijai,  Vilniaus  augimui  ir  vystymui  taikyti  vakarietiški  raidos  modeliai.  Miestas  keičiasi greitai,  paneigdamas  sovietinio  planavimo  praktiką  ir  išnaudodamas Europos Sąjungos ir privačias investicijas. Miesto planavimu   siekiama   darnaus   augimo   ir   vystymosi   sprendžiant   sovietinių  gyvenamųjų  rajonų  ir  padrikos  priemiesčių  plėtros kontrolės  problemas.  Straipsnyje  nagrinėjama,  kaip  Vilniaus  planavimo srityje galėtų būti pasinaudota populiaraus amerikietiško  planavimo  –  Naujojo  urbanizmo  principais  kaip  tinkama  priemone, atitinkančia kintančio miesto iššūkius.


Reikšminiai žodžiai: naujasis  urbanizmas,  aplinkos  atgaivinimas, darni plėtra.

Keyword : New Urbanism, Neighbourhood revitalization, Sustainable growth

How to Cite
Brown, C. (2011). The potential of new urbanism in Vilnius. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(2), 45-48. https://doi.org/10.3846/mla.2009.2.10
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
329
PDF Downloads
185
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.