Share:


Parametric approach in designing large-scale urban architectural objects

Abstract

When all the disciplines of various science fields converge and develop, new approaches to contemporary architecture arise. The author looks towards approaching digital architecture from parametric viewpoint, revealing its generative capacity, originating from the fields of aeronautical, naval, automobile and product-design industries. The author also goes explicitly through his design cycle workflow for testing the latest methodologies in architectural design. The design process steps involved: extrapolating valuable statistical data about the site into three-dimensional diagrams, defining certain materiality of what is being produced, ways of presenting structural skin and structure simultaneously, contacting the object with the ground, interior program definition of the building with floors and possible spaces, logic of fabrication, CNC milling of the proto-type. The author’s developed tool that is reviewed in this article features enormous performative capacity and is applicable to various architectural design scales.


Parametrinis požiūris stambių urbanistinių architektūrinių objektų projektavimo srityje


Santrauka. Dingstant riboms tarp skirtingų mokslo sričių atsiranda naujų požiūrių šiuolaikinę architektūrą.  Autorius  pristato skaitmeninę architektūrą, perėmusią aeronautikos, jūrų, automobilių, dizaino objektų principus ir gebančią generuoti. Savo nuostatas autorius sugretina su naujausiomis architektūrinio projektavimo metodologijomis.  Siūlomas projektavimo procesas apima šiuos etapus: vertingų statistinių duomenų apie sklypą ekstrapoliavimas į trijų dimensijų diagramas, planuojamo medžiagiškumo nustatymas, tuo pat metu pristatoma konstrukcija ir struktūriškas apvalkalas, objekto kontaktas su pagrindu, siūloma interjero programa su pastato aukštais ir erdvėmis, statybos seka, prototipo gamyba. Autoriaus straipsnyje aprašytas būdas pasižymi ypatingomis atlikimo galimybėmis ir yra pritaikomas įvairių architektūrinių objektų projektavimui.


Reikšminiai žodžiai: parametrinė architektūra, asociatyvumas, nuo smulkmenų prasidedantis projektavimas, statistika, GIS, daugiafunkciškumas.

Keyword : parametric architecture, associativity, bottom-up design, statistics, GIS, multifunctionality

How to Cite
Riekstiņš, A. (2011). Parametric approach in designing large-scale urban architectural objects. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(2), 22-26. https://doi.org/10.3846/mla.2009.2.05
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
247
PDF Downloads
98
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.