Share:


Aspects of integrated planning in the planning system of Lithuania

    Jonas Jakaitis Affiliation

Abstract

The article reveals subjects of foster systems of management and implementation of integrated planning in Lithuania that are widely discussed in the world. Coherence of planning is the basis for sustainable territorial development. The aspect of quality of life, vitality and sustain-ability of local communities is equally important for Lithuania as well as all European Community, thus empowering citizens to equally use the benefits of their land of residence.


Article in Lithuanian.


Integruoto planavimo problematika Lietuvos planavimo sistemoje


Santrauka. Integruotos šalies urbanistinės politikos valdymo sistemos kūrimo, inovacijų diegimo urbanistinės modernizacijos, renovuojant pastatus, kontekste problemų ištyrimas yra svarbus siekiant gamtinės, urbanistinės, ekonominėssocialinės aplinkos, miesto urbanistinių struktūrų darnos. Realizuojant šalies miestų architektūros politikos strateginio lygmens uždavinius būtina tobulinti valdymų integruojant žemesnio lygmens teritorijų planavimo procesus. Labai svarbu užtikrinti gerą veiksmų bei darbų koordinaciją racionaliai paskirstant pareigas tarp instituciją. Šioje situacijoje vienas iš pagrindinių valdžios uždavinių yra rasti bšdus, kaip įgyvendinant miestų plėtros politiką valdyti šiuos procesus, kaip formuoti racionalią ir skaidrią sprendimų paruošimo, priėmimo, finansavimo ir vykdymo kontrolės sistemą. Lyginant kitų šalių planavimo patirtį, būtina įvertinti teisės aktais apibrėžtų procedūrų efektyvumą siūlomų EK direktyvinių dokumentų bei rekomendacijų kontekste, siūlant kompleksinio planavimo modelio taikymo galimybę.


Reikšminiai žodžiai: miestų architektūros integruoto formavimo valdymas, demokratiniai planavimo principai, urbanistinių struktūrų modernizavimas.

Keyword : territorial sustainable development, complexity and integrated management of urban architecture development

How to Cite
Jakaitis, J. (2011). Aspects of integrated planning in the planning system of Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(2), 8-10. https://doi.org/10.3846/mla.2009.2.02
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
363
PDF Downloads
199
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.