Share:


Air pollution assessment combusting fermented waste

Abstract

This work examines the problem of air pollution burning organic waste from agricultural and drinks production sectors. Chicken and pig manure and biogas dregs after extraction, i.e. after the process of fermentation in laboratory bioreactors were selected as an object of research. The article presents the method of fermented waste incineration and the experimental results of waste incineration. Periodic surveys of kiln load disclosed that under combustion, pollutant concentrations change over time depending on the stage of combustion.


Article in Lithuanian.


Oro taršos vertinimas deginant fermentuotas atliekas


Anotacija. Šiame darbe nagrinėjama oro taršos problema, deginant bioskaidžias atliekas iš žemės ūkio bei gėrimų gamybos pramonės šakų. Tirti buvo pasirinkti vištų ir kiaulių mėšlas bei žlaugtas po biodujų išgavimo,
t. y. po jų fermentacijos laboratoriniuose bioreaktoriuose. Straipsnyje pateikiama fermentuotų atliekų deginimo metodika ir eksperimentiniai šių atliekų deginimo rezultatai. Tyrimais periodinės užkrovos krosnyje nustatyta, kad degimo metu teršalų koncentracijos kinta laike, priklausomai nuo degimo stadijos.


Reikšminiai žodžiai: atliekų deginimas, bioskaidžios atliekos, fermentuotos atliekos, oro tarša.

Keyword : waste incineration, oragnic waste, fermented waste, air pollution

How to Cite
Čepanko, V., & Baltrėnas, P. (2011). Air pollution assessment combusting fermented waste. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 105-109. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.21
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
233
PDF Downloads
107
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.