Share:


The impact of road maintenance substances on metals surface corrosion

Abstract

The purpose of research is to assess changes in the visual metal surface due to the exposure of road maintenance salts and molasses (‘Safecote’). Chlorides of deicing salts (NaCl, CaCl2) are the main agents affecting soil and water resources as well as causing the corrosion of roadside metallic elements. Molasses (‘Safecote’) is offered as an alternative to deice road pavement by minimizing the corrosion of metal elements near the road. A laboratory experiment was carried out to immerse and spray metals with NaCl, CaCl2, NaCl:CaCl2 and NaCl:Safecote solutions. The obtained results showed that NaCl:Safecote solution had the lowest coating with corrosion products (the average 17±4% of the surface). The solutions of NaCl, CaCl2 and NaCl:CaCl2 had the highest percentage rate of the corrosion product on the metal surface reaching an average of 33±5%


Article in English.


Kelių priežiūros medžiagų įtaka metalų paviršiaus korozijai


Santrauka. Tyrimų tikslas – įvertinti vizualinį metalų paviršiaus pasikeitimą, paveikiant kelio priežiūrai naudojamomis druskomis ir melasos pagrindu pagaminta medžiaga („Safecote“). Chloridų jonai yra pagrindiniai agentai, kurie neigiamai paveikia dirvožemį, vandens telkinius, taip pat sukelia metalinių kelio elementų koroziją. „Safecote“ kaip alternatyvą siūloma naudoti slidumui ir metalų korozijai sumažinti. Atliekant laboratorinius tyrimus metalai buvo įmerkiami ir purškiami su NaCl, CaCl2, NaCl:CaCl2 ir NaCl:Safecote tirpalais. Eksperimento rezultatai parodė, kad NaCl ir „Safecote“ tirpalas sukėlė mažiausią metalų paviršiaus padengimo korozijos produktais lygį (apytiksliai 17±4 %), o NaCl, CaCl2, NaCl:CaCl2 tirpalai sukėlė didžiausią paviršiaus padengimą korozijos produktais lugį, vidutiniškai 33±5 %.

Reikšminiai žodžiai:
kelių priežiūros druskos, natrio chloridas, kalcio chloridas, „Safecote“, metalai, korozija.

Keyword : road maintenance salts, sodium chloride, calcium chloride, Safecote, metals, corrosion

How to Cite
Petkuvienė, J., & Paliulis, D. (2011). The impact of road maintenance substances on metals surface corrosion. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 92-96. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.18
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
263
PDF Downloads
102
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.