Share:


Impact of small hydro-power plants on salmonid fishes spawning migrations

Abstract

In 2000 and 2005, fish ladders were built in Vilnia and Siesartis rivers providing fish access to another 10 and 25 km of the rivers respectively. The analysis of redd distribution and abundance in both rivers revealed that the construction of fish ladders significantly increased the number and share of redds above dams, however, a significant increase in redds above the dam occurred 2-4 years after fish ladders construction supporting homing behaviour as one of the most important factors for the recolonization of the newly accessible habitats. The tracking of radio tagged salmon and sea trout revealed that statistically, significantly more time, fishes spent in the middle part of fish ladders. Assessed fish ladders efficiency for migrating salmonids made 66%. Minor construction defects and lack of protection were the main factors reducing fishway efficiency. Based on radio tracking data, recommendations are given for minor changes in fish ladders construction and operating schedule to increase the efficiency of fish ladders.


Mažųjų hidroelektrinių įtaka lašišinių žuvų neršto migracijai


Santrauka. Siekiant sukurti palankias žuvų migracijos sąlygas ir atverti migracijos kelius į upių aukštupius Vilnios ir Siesarties upėse 2000 ir 2005 m. atitinkamai buvo pastatyti kaskadinio tipo žuvitakiai. Abiejose upėse atlikti lašišinių žuvų nerštaviečių tyrimai parodė, kad įrengti žuvitakiai padarė didelę įtaką lizdų sklaidai upėje – jų labai padaugėjo praėjus 2–4 metams po žuvitakių įrengimo aukščiau patvankos. Tai galėtų būti aiškinama „homingo“ ir naujų nerštui tinkamų plotų atradimu. Valtūnų žuvitakio efektyvumo tyrimai, taikant radijo telemetrinius metodus, parodė, kad didžiąją dalį laiko, įveikdamos žuvitakį, žuvys sugaišta vidurinėje jo dalyje. Nustatytas žuvitakio efektyvumas siekė 66 %. Straipsnyje pateikti pagrindiniai nustatyti žuvitakių trūkumai, kurių esmė – nedideli techniniai statinio trūkumai ir menka žuvitakių apsauga žuvų migracijos metu. Pateiktos rekomendacijos žuvitakių efektyvumui pagerinti.

Reikšminiai žodžiai:
radijo telemetrija, žuvitakiai, Baltic salmon, Sea trout.

Keyword : radio telemetry, fish ladders, Baltic salmon, Sea trout

How to Cite
Stakėnas, S., & Skrupskelis, K. (2011). Impact of small hydro-power plants on salmonid fishes spawning migrations. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 80-85. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.16
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
387
PDF Downloads
167
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.