Share:


Estimation of eco–geodynamic risk in the region of the Ignalina nuclear power plant using GPS data

Abstract

The purpose of this work is to appreciate spatial strains and stresses in the territory of Ignalina nuclear power plant region using data on geodetic observation. The methodology of calculating Earth‘s crust spatial strains and changes in stresses is submitted. The obtained results reveal the new parameters of spatial strains and changes in geodynamic stress in the territory of Ignalina nuclear power plant region. Spatial strains vary from –3,005 · 10–6 to 1,065 · 10–6 and changes in geodynamic stress from –0,2065 MPa to 0,0976 MPa.


Article in Lithuanian.


Ignalinos atominės elektrinės regiono ekogeodinaminės rizikos vertinimas pagal GPS matavimų duomenis


Anotacija. Nagrinėjamos Žemės plutos erdvinės deformacijos, nustatomi Žemės plutos erdvinių geodinaminių įtempių pokyčiai Ignalinos atominės elektrinės regiono teritorijoje pagal GPS matavimų duomenis. Pateikta Žemės plutos erdvinių deformacijų ir geodinaminių įtempių pokyčių skaičiavimo metodika. Atlikus tyrimus pagal pateiktą Žemės plutos erdvinių deformacijų ir geodinaminių įtempių skaičiavimo metodiką, gauti nauji erdvinių deformacijų charakteristikų bei tektoninių įtempių pokyčių rezultatai. Erdvinės deformacijos kinta nuo –3,005 · 10–6 iki 1,065  ·10–6 bei geodinaminių įtempių pokyčiai kinta nuo –0,2065 MPa iki 0,0976 MPa.


Reikšminiai žodžiai: baigtinių elementų metodas, erdvinių geodinaminių įtempių pokyčiai, erdvinės deformacijos, GPS.

Keyword : finite element method, changes of spatial geodynamic stresses, spatial deformations, GPS

How to Cite
Levinskaitė, D. (2011). Estimation of eco–geodynamic risk in the region of the Ignalina nuclear power plant using GPS data. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 71-74. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.14
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
285
PDF Downloads
98
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.