Share:


An assessment of factors having impact on water quality in water supply pipelines

Abstract

Water samples were collected from Vilnius drinking water distribution system fed by treated and different groundwater. Parameters related to bacterial growth have been measured considering these samples: temperature, concentration of free residual chlorine, ammonium, nitrates and nitrites. Results showed that treated groundwater was less susceptible to favour bacterial growth in the pipelines. The obtained results also showed that the potential growth induced by the distribution of treated water could be reduced if: ammonium levels were below 0.5 mg /l at the outlet of the water treatment plant; biological ammonium removal treatment implementation should reduce the levels of the nitrates and nitrites of the treated supplied water.


Article in Lithuanian.


Veiksnių, darančių įtaką vandens kokybei  vandentiekio tinkle, analizė


Anotacija. Nagrinėjama, kaip vandens kokybei įtaką gali daryti vandentiekio tinklų būklė, vandens išbuvimo laikas vamzdynuose, vandens temperatūra. Aptariama, kaip mikrobiologinis nitrifikacijos procesas gali paveikti cheminių, mikrobiologinių ir techninių pobūdžių trikdžius vandentiekio tinkluose. Tyrimais nustatyta, kad mikroorganizmams, gyvenantiems žalio vandens šaltiniuose, vamzdynuose, taip pat dažnai susidaro palankios sąlygos išgyventi. Vandeniui ilgiau būnant gręžiniuose, filtruose, švaraus vandens rezervuaruose, vamzdynuose ir kitose talpose, susidaro palankios sąlygos gyvybinei mikroorganizmų veiklai ir azoto junginių pasisavinimui.


Reikšminiai žodžiai: amonio jonai, nitritai, nitratai, vandentiekis, geriamasis vanduo.

Keyword : ammonium ions, nitrites, nitrates, water pipeline, drinking water

How to Cite
Amosenkienė, A., Valentukevičienė, M., Mažeikienė, A., & Kanapickas, R. (2011). An assessment of factors having impact on water quality in water supply pipelines. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 65-70. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.13
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
269
PDF Downloads
156
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.