Share:


Research and evaluation of relief effect on total carbon changes in soil

Abstract

Soil is one of the major subsystems of the natural landscape of land and serves to the man as the main source of food resources for exclusive importance. One of the burning problems of mankind in the future will be the preservation of land soils, their fertility and health status under conditions of the increased pressure of human and the degradation of natural landscape conditions. As an additional negative factor taking place in nature is that the Earth will have to overcome the effects of global warming that will inevitably occur in Lithuanian agriculture. This paper examines the general evolution of carbon considering relief. Currently, the erosion of soil surface in Lithuania makes 30–50%. Soil affected by erosion losses its fertility thus promoting further degradation of land.


Article in Lithuanian.


Reljefo įtakos bendrosios dirvožemio anglies  kitimui tyrimas ir vertinimas


Anotacija. Dirvožemis yra viena iš svarbiausių gamtinių Žemės landšaftų posistemių, žmogui turinčių išimtinę svarbą kaip pagrindinis maisto šaltinis. Viena aktualiausių susirūpinusios savo ateitimi žmonijos problemų – Žemės dirvožemių išsaugojimas, jų derlingumo ir sveikos būklės palaikymas vis didėjančio technogeninio slėgio ir gamtinių landšaftų degradacijos sąlygomis. Kaip papildomą neigiamo pobūdžio veiksnių Žemė privalės įveikti ir jau prasidėjusio globalaus atšilimo pasekmes, su kuriomis neišvengiamai susidurs ir Lietuvos žemės ūkis. Šiame darbe analizuojamas bendrosios anglies kitimas atsižvelgiant į reljefą. Lietuvoje šiuo metu eroduojami dirvožemio paviršiai sudaro 30–50 %. Erozijos paveikti dirvožemiai praranda derlingumą, o tai skatina ir tolesnę jų degradaciją.


Reikšminiai žodžiai: dirvožemio tyrimai, bendroji anglis, pH, dirvožemio reljefas.

Keyword : soil tests, a common carbon, pH, soil terrain

How to Cite
Pranskevičius, M., & Baltrėnas, P. (2011). Research and evaluation of relief effect on total carbon changes in soil. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 5-9. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.01
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
226
PDF Downloads
148
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.