Share:


A survey of ergonomic evaluation methods and the peculiarity of applying them in Lithuania

Abstract

There is no relevant experience of adapting the methods of ergonomic risk factors in Lithuania, and thus a lack of experts in this field is a serious problem. Therefore, research activities in this field remain a burning issue. A study has been done using descriptive and quiz methods and all results were processed using statistic methods. The carried out research has revealed that the most frequently used methods are REBA and RULA, questionnaire, LST EN 1005-2, LST EN 1005-4, LST EN 1005-5, physical labour force intensity research method adapting Brouha and Rohmert criteria, MAC;, NIOSH – KRS, OCRA (OCRA statement, OCRA assessment sheet). All things considered, REBA and RULA methods are most frequently used because they are easily adapted and a very concrete grade can be calculated as the final evaluation. The article also introduces the interpretation of the fixed grade. The application of other methods requires more time and calculations, and therefore a researcher is offered a wider possibility of interpretation.


Article in Lithuanian.


Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodų apžvalga ir jų taikymo Lietuvos statybos industrijoje ypatumai


Anotacija. Lietuvoje nėra didelės ergonominių rizikos veiksnių vertinimo metodų taikymo praktikos, ji tik kuriama. Šios srities specialistų ir tiriamųjų darbų nėra daug, todėl tai ypač aktualu. Tyrimas atliktas naudojant aprašomąjį ir anketinės apklausos metodą, o rezultatai apdoroti statistiniais metodais. Nustatyta, kad dažniausiai taikyti metodai yra: REBA ir RULA, anketiniai tyrimai, LST EN 1005-2, LST EN 1005-4, LST EN 1005-5, fizinio darbo intensyvumo tyrimas taikant Brouha ir Rohmerto kriterijus, MAC, NIOSH-KRS, OCRA (OCRA rodiklis, OCRA patikros lapas). Galima daryti išvadą, kad REBA ir RULA metodai yra dažniausiai naudojami, nes lengvai pritaikomi, gaunamas konkretus balas ir pateikiamos gautų balų vertės. Taikant kitus metodus, sugaištama daugiau laiko, reikia atlikti daugiau matavimų, tyrėjui paliekama didesnė laisvė interpretuoti.


Reikšminiai žodžiai: ergonomika, ergonominio tyrimo metodai, rizikos veiksniai, raumenų ir skeleto sistemos sutrikimai, darbuotojų darbingumo išsaugojimas.

Keyword : ergonomics, ergonomic research methods, risk factors, muscle and skeleton system disorders, labour efficiency preservation

How to Cite
Jokantaitė, S. (2011). A survey of ergonomic evaluation methods and the peculiarity of applying them in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 118-121. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.23
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
262
PDF Downloads
471
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.