Share:


Particulate matter air pollution, its influence on life quality and the means of reducing indoor air pollution

Abstract

This article presents serious and every day increasing problem – particulate matter air pollution (PM10, PM2.5) and discusses particulate matter effect on humans health and life quality. Research reveals legal acts regulating the limit values of particulate matter. Following the requirements of the EU directives and national legislation, limit values applicable in the assessment of particulate matter concentrations are given. Recent research shows that most of their time people spent indoors, and therefore indoor air pollution may be even higher than that outdoors and this is the reason why indoor air pollution is being investigated. In conclusion, this article gives the means of reducing particulate matter air pollution indoors which are 3 main indoor air quality improvement strategies.


Article in Lithuanian.


Oro tarša kietosiomis dalelėmis, jos įtaka gyvenimo kokybei ir taršos mažinimo patalpose priemonės


Anotacija. Straipsnyje pristatoma sudėtinga ir vis didėjanti problema – oro tarša kietosiomis dalelėmis (KD10, KD2,5), jų poveikis žmogaus sveikatai, kartu ir įtaka gyvenimo kokybei. Analizuojami kietųjų dalelių ribines vertes reglamentuojantys teisės aktai, pateikiamos ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų nustatytos kietųjų dalelių koncentracijų vertinimui taikomos ribinės vertės. Pastarųjų metų tyrimai rodo, jog didžiąją laiko dalį žmonės praleidžia patalpose, o patalpų oras didžiuosiuose miestuose gali būti kur kas labiau užterštas nei oras lauke, todėl nagrinėjamos patalpų oro užterštumo priežastys. Apibendrinant straipsnyje pateiktą analizę, siūlomos oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo priemonės gyvenamosiose patalpose, t. y. pateikiamos trys pagrindinės patalpų oro kokybės gerinimo strategijos.


Reikšminiai žodžiai: kietosios dalelės, oro kokybė, oro tarša, gyvenimo kokybė, taršos mažinimo priemonės.

Keyword : particulate matter, air quality, air pollution, life quality, air quality improvement implements

How to Cite
Matuliauskaitė, A. (2011). Particulate matter air pollution, its influence on life quality and the means of reducing indoor air pollution. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 114-117. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.22
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
336
PDF Downloads
611
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.