Share:


Analysis of varation between cone and shaft resistance in moraine clays

Abstract

The article explores cone and shaft resistance in moraine clays using data on testing cone penetration. Results of 237 boreholes made in 18 building sites have been analyzed. For analysis, MS EXCEL program was used. The average values of cone and shaft resistance were graphically analyzed and presented. In the first part of analysis, moraine sandy clays and clayer sands were not seperated. In the second part of analysis, sandy clays and clayer sands were seperated according to their state. In the third part, soils were analyzed according to the state and prescribed name. The obtained results show the interrelationship between cone and shaft resistance in moraine clays. This relationship is presented in Tables 2 and 3.


Article in Lithuanian.


Šoninės trinties ir kūginio stiprumo kitimo analizė moreniniuose moliniuose gruntuose


Anotacija. Nagrinėjamas moreninių molinių gruntų šoninės trinties fs ir kūginio stiprumo qc kitimas. Ištirta 17 objektų ir 237 gręžiniai. Duomenys apdoroti MS EXCEL programa. Išvestos duomenų vidutinės kūginio stiprumo ir šoninės trinties reikšmės. Rezultatai nagrinėjami ir pateikiami grafiškai. Pirma grupė – moreniniai moliniai gruntai, nagrinėjami neišskiriant jų pagal būvį, priesmėliai ir priemoliai aptariami kartu. Antra grupė – moreniniai moliniai gruntai, išskiriami pagal būvį. Trečia grupė – moreniniai moliniai gruntai, išskiriami pagal būvį ir pavadinimą. Pateiktuose paveiksluose matyti, kad priesmėlių kūginio stiprumo qc ir šoninės trinties fs priklausomybė yra didesnė negu priemolių.


Reikšminiai žodžiai: kūginis stiprumas, šoninė trintis, moreniniai moliniai gruntai, statinis zondavimas, CPT. 

Keyword : Moraine clays, Shaft resistance

How to Cite
Matijenko, R. (2011). Analysis of varation between cone and shaft resistance in moraine clays. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 89-93. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.17
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
278
PDF Downloads
117
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.