Share:


Deep foundation modeling with Morh-Coulomb model in dense sands with dilatancy

Abstract

The analysis of load distribution in deep foundations found in dense and indiscrete sand between base and shaft is considered in this paper. The availability of designing deep foundations in sand with dilatancy was studied with changing dilatancy angle. For design, Plaxis 3D Foundation v2 MorhCoulomb model was used. Various load distributions between shaft and base were obtained when dilatancy angle varied from 0° to 5°. Skin friction increases significantly increasing dilatancy angle. However, in Mohr-Coulomb model, (drained conditions) soil will continue to dilate as long as shear deformations occurs.  This error decreases in case relative foundation length L/D and dilatancy angle ψ decrease.


Article in Lithuanian.


Giliųjų pamatų modeliavimas taikant Mohr-Coulomb modelį tankiuose smėliuose, esant dilatacijai


Anotacija. Straipsnyje nagrinėjamas giliųjų pamatų (standžių gręžtinių ir gręžtinių polių) apkrovos pasiskirstymas tarp pamato pado ir šonų, kai jie yra tankiuose vienalyčiuose smėliuose. Naudojant programinį paketą Plakis 3D Foundation v2, modeliuojama keičiant dilatacijos kampą ir vertinamas Mohr-Coulomb modelio tinkamumas giliųjų pamatų pagrindams modeliuoti. Skirtinguose kampuose yra nevienodas apkrovos pasiskirstymas tarp pado ir šonų, taip pat, didėjant kampui, didėja ir šoninė trintis. Tačiau Mohr-Coulomb grunto modelyje drenuojant grunto tūris didėja tol, kol vyksta skersinės deformacijos. Realiems gruntams tai nėra būdinga, nes dėl tam tikrų įtempių dilatacija nebevyksta. Paklaida mažėja, kai mažėja santykinis giliojo pamato ilgis L/D ir dilatacijos kampas ψ.


Reikšminiai žodžiai: polis, gręžtinis pamatas, šoninė trintis, padas, dilatacija, tankus smėlis.

Keyword : pile, bored pile, skin friction, base, dilatancy, dense sand

How to Cite
Macijauskas, D., & Amšiejus, J. (2011). Deep foundation modeling with Morh-Coulomb model in dense sands with dilatancy. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 84-88. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.16
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
286
PDF Downloads
182
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.