Share:


Criteria describing high-rise buildings

Abstract

Although the evolution of high rise buildings according to different literature sources counts the 2nd century, however, until now, no universally accepted criterion to characterize them has been established. Considering standards used in different countries of the world and various sources of literature, this article tries to sign the existing situation and offer a criterion to mark high rise buildings. The analysis of the reasons of the notion describing high rise buildings is carried out and its relations with high rise construction rudiments found in different cultures are characterized.


Article in Lithuanian.


Aukštybinių pastatų apibūdinimo kriterijai


Anotacija. Nors auštybinių pastatų plėtros raida, daugelio literatūros šaltinių teigimu, skaičiuoja jau antrąjį šimtmetį, kol kas nėra visuotinai priimto kriterijaus jiems apibūdinti. Remiantis kai kurių pasaulio šalių normatyvinių dokumentų nuostatų bei literatūros šaltinių analize, šiame darbe apžvelgiama esama situacija ir bandoma pasiūlyti kriterijų aukštybiniams pastatams apibrėžti. Analizuojamos aukštybinių pastatų sąvokos atsiradimo priežastys, jos santykis su aukštybinės statybos užuomazgomis, būdingomis skirtingoms kultūroms.


Reikšminiai žodžiai: aukštybinis pastatas, dangoraižis, aukštybinio pastato sąvoka, apibūdinimo kriterijai.

Keyword : High-rise building, skyscraper, high-rise building definition, describing criterion

How to Cite
Gaudutis, E. (2011). Criteria describing high-rise buildings. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 63-67. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.12
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
278
PDF Downloads
299
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.