Share:


Concrete production using technogenical, constructional and domestic waste

Abstract

The article describes investigations carried out by the scientists from various countries in order to improve the physical and mechanical properties of concrete. The grained rubber of tyres, modified sawdust, crushed ceramic bricks, plastic waste and remains of glass are utilised to produce concrete mixtures. The results of research conducted by the scientists show that in the process of producing concrete we can use different types of waste to change natural aggregates and to get concrete with specific properties. Currently, waste handling and utilization are burning ecological problems. Therefore, intensive investigations are carried out in order to utilise technogenical, constructional and domestic waste for concrete mixtures.


Article in Lithuanian.


Technogeninių, statybinių ir buitinių atliekų naudojimas gaminant betoną


Anotacija. Straipsnyje apžvelgti tyrimai įvairių šalių mokslininkų, kurie bandė gerinti betono fizikines ir mechanines savybes. Mokslininkai betono mišiniams naudojo susmulkintą padangų gumą, modifikuotas pjuvenas, smulkintas keramines plytas, plastmasių atliekas ir smulkintą stiklą. Iš atliktų mokslinių tyrimų rezultatų matyti, kad gamindami betoną galime naudoti įvairias atliekas. Jomis galime pakeisti natūralius užpildus, suteikdami betonui ypatingų savybių. Šiuo metu atliekų tvarkymas ir utilizavimas yra itin aktuali ekologinė problema. Todėl intensyviai atliekami tyrimai norint betono mišiniams panaudoti atliekas – tiek technogenines, statybines, tiek buitines.


Reikšminiai žodžiai: betonas, atliekos, užpildai, fizikinės ir mechaninės savybės.

Keyword : concrete, waste, aggregates, physical-mechanical properties

How to Cite
Vaičienė, M. (2011). Concrete production using technogenical, constructional and domestic waste. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 20-24. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.04
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
260
PDF Downloads
204
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.